Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

นาง อภิรดี โพธิ์ศรี

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: นาง อภิรดี

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: โพธิ์ศรี

วันเกิดผู้รู้: -

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านอาหาร

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: ขนมสังขยา

รายละเอียด

อาชีพผู้รู้/ปราชญ์ แม่ค้า

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้

แหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา: ข้าวเหนียวสังขยา
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
คนข้าวเหนียวมูล
ผสมสี
ข้าวเหนียวมูลลสีรุ้ง
ตัดใบตอง
ที่อยู่
ที่อยู่: บ้านอัมพวัน
ตำบล: สำราญ
อำเภอ: เมืองขอนแก่น
จังหวัด: ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์: 40000
โทรศัพท์:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)