Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

นางมณีรัตน์ อุดป้อง

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: นางมณีรัตน์

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: อุดป้อง

วันเกิดผู้รู้: 24 ธ.ค. 10

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านอาหาร

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: ขนมเทียน

รายละเอียด

คำนำ

           รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2โดยมีจุดประสงค์ เพื่อการศึกษาความรู้ที่ได้จากเรื่องการทำขนมเทียน ทั้งนี้ ในรายงานนี้มีเนื้อหาประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับการทำขนมเทียน ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันผู้จัดทำได้เลือกหัวข้อนี้ในการทำรายงาน

เนื่องมาจากเป็นเรื่องที่น่าสนใจ รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของขนมไทย ผู้จัดทำต้องขอขอบคุณอาจารย์...ผู้ให้ความรู้ และแนวทางการศึกษา

          หวังว่ารายงานฉบับนี้จะให้ความรู้ และเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุก ๆ ท่าน หากมีข้อเสนอแนะประการใด ผู้จัดทำขอรับไว้ด้วยความขอบพระคุณยิ่ง

 

 

จัดทำโดย

นางสาวพัชรีพร    พลเยี่ยม

เลขที่ 19          ม.6/2


 

 

 

บทที่ ๑

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา                                                                                                      

ขนมไทย มีเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมประจำชาติไทยคือ มีความละเอียดอ่อนประณีตในการเลือกสรรวัตถุดิบ วิธีการทำ ที่พิถีพิถัน รสชาติอร่อยหอมหวาน สีสันสวยงาม รูปลักษณ์ชวนรับประทาน ตลอดจนกรรมวิธีที่ประณีตบรรจง                                                                            

ในสมัยโบราณคนไทยจะทำขนมเฉพาะวาระสำคัญเท่านั้น เป็นต้นว่างานทำบุญ งานแต่ง เทศกาลสำคัญ หรือต้อนรับแขกสำคัญ เพราะขนมบางชนิดจำเป็นต้องใช้กำลังคนอาศัยเวลาในการทำพอสมควร ส่วนใหญ่เป็น ขนบประเพณี เป็นต้นว่า ขนมงาน เนื่องในงานแต่งงาน ขนมพื้นบ้าน เช่น ขนมครก ขนมถ้วย ฯลฯ ส่วนขนมในรั้วในวังจะมีหน้าตาจุ๋มจิ๋ม ประณีตวิจิตรบรรจงในการจัดวางรูปทรงขนมสวยงามขนมไทยดั้งเดิม มีส่วนผสมคือ แป้ง น้ำตาล กะทิ เท่านั้น ส่วนขนมที่ใช้ไข่เป็นส่วนประกอบ เช่น ทองหยิบ ทองหยอด เม็ดขนุน นั้น  มารี  กีมาร์ เดอ ปีนา (ท้าวทองกีบม้า) หญิงสาวชาวโปรตุเกส เป็นผู้คิดค้นขึ้นมาขนมไทยที่นิยมทำกันทุกๆ ภาคของประเทศไทย

การทำขนมไทย เป็นส่วนหนึ่งที่ได้สืบสานอนุรักษ์ของไทยที่กำลังจะเลือนหายไป ให้กับคนรุ่นหลังได้รู้จัก ซึ่งจริงๆแล้วขนมไทยมีเสน่ห์ในตัวเองอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตา ที่ตกแต่งออกมาสวยงาม ขั้นตอนในการทำอย่างประณีต และรสชาติที่โดดเด่น ตามแบบฉบับของคนไทยโบราณ และที่สำคัญ ขนมไทยส่วนมากเป็นขนมที่มีความเป็นมงคลอยู่ในตัวอีกด้วย ดั้งนั้นการทำโครงงาน ชิ้นนี้ขึ้นมา ทางสมาชิกในกลุ่มจึงอยากจะแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของขนมไทย ซึ่งได้แก่  ขนมเทียน  เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 วัตถุประสงค์

1.  เพื่อที่จะได้เรียนรู้การทำขนมเทียน

2.  เพื่อที่จะได้นำไปสร้างรายได้

3.  เพื่ออนุรักษ์ขนมไทย

ขอบเขตของโครงการ

การจัดทำโครงงานเพื่อการศึกษา เป็นกระบวนการสร้างสรรค์สื่อที่ใช้เพื่อการศึกษา ขั้นตอนวิธีการทำขนมเทียนในรูปแบบต่าง ๆ และถ่ายทอดออกมาในรูปของรายงานและจัดนิทรรศการเชิงสร้างสรรค์สังคม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถทำขนมเทียนได้ด้วยตนเอง

2.  ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในด้านต่างๆมากมาย

3.  สามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับตนเองได้

4.  ทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ


บทที่ ๒

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา

            ขนมเทียน มีอีกชื่อหนึ่งว่า ขนมนมสาว ทางภาคเหนือเรียกว่า ขนมจ๊อก เป็นของหวานของทางภาคเหนือ และถือเป็นของหวานที่เป็นที่นิยม โดยจะทำกันทุกบ้านในเทศกาลต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ เทศกาลเข้าพรรษา เดือนยี่เป็ง และการนำไปทำบุญที่วัด ซึ่งเราจะพบเห็นขนมพื้นบ้านที่ทุกบ้านจะนิยมทำ คือ "ขนมจ๊อก" คำว่า "จ๊อก" เป็นคำกริยาที่หมายถึง การทำสิ่งของให้มีลักษณะเป็นคล้ายๆ กระจุก มียอดแหลม คือ การห่อขนมเทียนของทางภาคกลางนั่นเอง ขนมจ๊อกของภาคเหนือดั้งเดิมนิยมทำไส้หวานจากมะพร้าวเท่านั้น ไม่นิยมทำไส้ถั่วหรือไส้เค็มเลย   ชาวจีนใช้ขนมเทียนในการไหว้บรรพบุรุษช่วงวันตรุษจีน และวันสารท ซึ่งไส้จะเป็นถั่วเขียวกวนบด ถ้าแบบเค็มจะใส่พริกไทยและเกลือ แบบหวานใส่มะพร้าวและน้ำตาลลงไปเพิ่ม ถ้าตัวแป้งทำด้วยแป้งถั่วจะเรียกขนมเทียนแก้ว ในพิธีกรรมของชาวชองจะใช้ขนมเทียนในพิธีไหว้ผีหิ้งด้วย

ประโยชน์ของขนมเทียน

จัดเป็นอาหารชั้นต้นของโซ่อาหารซึ่งจะให้สารอาหาร ประเภท  โปรตีน  คาร์โบไฮเดรต   แคลเซียม      และนอกจากนี้ยังให้เส้นใย และคลอโรฟิลล์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลายๆด้าน ที่ช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ  และเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย และยังมีใยอาหาร หรือ Fiber ที่เป็นอาหารอีกหมู่หนึ่งที่ร่างกายมีความต้องการไม่น้อยไป กว่าอาหารหลักหมู่อื่น

 

 

 

 

 บทที่ ๓

วิธีการดำเนินโครงการ

ขอบเขตในการศึกษา :  1 สัปดาห์ 1. นำใบตองที่เราเช็ดเรียบร้อยแล้วสำหรับใบใหญ่ มาใช้กรรไกรเจียร 

2. สำหรับใบตองใบเล็กที่เช็ดสะอาดแล้ว ให้นำชามกลม ๆ มาครอบใช้คัดเตอร์ตัดตามปากชามจะได้แบบนี้

3.หลังจากนั้นใช้ใบตองกลมสำหรับที่เป็นใบใน    นั้นให้ใช้น้ำมันพืชทาให้ทั่ว ๆ ขนมจะได้ไม่ติดใบตองเมื่อนึ่งเสร็จแล้ว

การทำแป้งขนมเทียน

1.นวดแป้งข้าวเหนียวกับน้ำสะอาดใส่สีผสมอาหารตามต้องการ

การทำไส้ขนมเทียน

1.ขูดมะพร้าวไว้สำหรับผัดทำไส้ 

2.ผัดมะพร้าวใส่กับน้ำตาลปี๊บและงาและถั่วลิสงตามต้องการนำไส้ของขนมเทียนใส่ในแป้งแล้วปั้นแป้งเป็นทรงกลมนำขนมเทียนใส่ใบตองที่เตรียมไว้ห่อใบตองให้สวยงามนำเรียงใส่ซึงอย่าเบียดกันมากเกินไปนำไปนึ่งจนสุกจึงจะรับประทานได้

 อุปกรณ์การทำขนมเทียน

1.หม้อ/ทัพพี

 2.ถ้วยชาม/ช้อน

3.มีด/เขียง

4.ใบตอง

5.แป้งข้าวเหนียว

6.สีผสมอาหาร

7.เตาไฟ

8.กรรไกร

9.สาคู

 

 

อุปกรณ์การทำไส้ขนมเทียน

1.มะพร้าว

2.งา

3.ถั่วลิสง

4.น้ำตาล

5.ถั่วเหลือง

 

              ตัวอย่างแบบสอบถาม

แบบสอบถามความพึงพอใจการจัดนิทรรศการ

เกี่ยวกับ ขนมเทียน

คำชี้แจง  :   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมิน  โดยตอบคำถามลงในช่องว่างและช่องระดับที่เป็นความจริงที่สุด ในแต่ละหัวข้อ 

 

1.ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม

=> เพศ

         ชาย                                   หญิง               

 

2.ท่านมีความพอใจมากน้อยเพียงใด

 

 

 

                      ประเด็นความพึงพอใจ

     

     ระดับความพึงพอใจ

 

 

 

 

             <4>

  

<3>

 

 <2>

   

<1>

ความสร้างสรรค์ในการจัดนิทรรศการ

 

 

 

 

ระยะเวลาในการจัดนิทรรศการ

 

 

 

 

รสชาติของขนมเทียน

 

 

 

 

การลงมือปฏิบัติกิจกรรม

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

บทที่ ๔

ผลการดำเนินการ

1.น้ำตาลปี๊บหนึ่งกิโลกรัม   แป้งข้าวเหนียวหนึ่งกิโลกรัม  งาถุงเล็กถุงประมาณสิบบาทหนึ่งถุง เนื้อมะพร้าวประมาณสามลูก   ถั่วลิสงหนึ่งกิโลกรัม  เมื่อทำขนมเทียนจะได้ประมาณเก้าสิบหกอัน

2.สามารถนำไปประกอบอาชีพได้

3.อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยทางด้านขนมไทย

4.เผยแพร่ให้คนทั่วไปรู้ถึงวิธีการทำขนมเทียน

5.สามารถนำข้อมูลไปศึกษาอย่างละเอียดต่อไปได้

 

บทที่ ๕

สรุปและอภิปรายผล

ข้อดี : สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ 

            : สามารถนำมารับประทานในงานเทศกาลต่างๆได้

 

 

ข้อเสีย : อาจเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับแก็สหรือน้ำร้อนลวกได้

                                                

 อาชีพผู้รู้/ปราชญ์ ชาวนา

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้

แหล่งที่มาของข้อมูล: -

คำช่วยค้นหา: -
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
มุ่งมั่นกับการตัดตอ
เละเทะด้วยแป้งข้าวเหนียว
ท่านอาจารย์
มัดหมี่ขูดมะพร้าว
รสาติมิได้แตกต่าง
ที่อยู่
ที่อยู่: บ้านดอนยาง
ตำบล: ในเมือง
อำเภอ: เมืองขอนแก่น
จังหวัด: ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์: 40000
โทรศัพท์: 0935426632
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)