Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

สุวัฒน์ นวลสะอาด

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: สุวัฒน์

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: นวลสะอาด

วันเกิดผู้รู้: -

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: ทำธูปสมุนไพร โดยใช้วัตถุดิบจากในชุมชน

รายละเอียด

อาชีพผู้รู้/ปราชญ์ ที่ปรึกษาศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้านธูปหอม

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้

แหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา: สุวัฒน์ นวลสะอาด บ้านทำธูป
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ที่อยู่
ที่อยู่: 22 หมู่ 3 ซ.วัดบางน้ำผึ้งนอก
ตำบล: บางพึ่ง
อำเภอ: พระประแดง
จังหวัด: สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์: 10130
โทรศัพท์:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)