Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

คุณยายบุญชู เทพเสน

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: คุณยายบุญชู

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: เทพเสน

วันเกิดผู้รู้: -

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านเกษตรกรรม

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: การเก็บสาหร่ายไก การแปรรูปสาหร่ายไก

รายละเอียด มีการเก็บสาหร่ายไกจากแม่น้ำน่าน แม่น้ำยาว นำสาหร่ายไกที่เก็บได้มาตากแห้งเพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ

อาชีพผู้รู้/ปราชญ์

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้

แหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ที่อยู่
ที่อยู่: บ้านหนองบัง
ตำบล: ป่าคา
อำเภอ: ท่าวังผา
จังหวัด: น่าน
รหัสไปรษณีย์: 55140
โทรศัพท์:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)