Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

นายหลาง พิลาชัย

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: นายหลาง

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: พิลาชัย

วันเกิดผู้รู้: -

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: การใช้ประโยชน์จากน้ำยางเหียง

รายละเอียด

อาชีพผู้รู้/ปราชญ์ เกษตรกร

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้

แหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
วิธีเอาสุ่มลนไฟ
ที่อยู่
ที่อยู่: บ้านหนองค้า
ตำบล: โนนท่อน
อำเภอ: เมืองขอนแก่น
จังหวัด: ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์:
โทรศัพท์:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)