Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

นาย อาวุฒิ แสนเจ๊ก

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: นาย อาวุฒิ

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: แสนเจ๊ก

วันเกิดผู้รู้: 29 ม.ค 22

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านหัตถกรรม

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: การสานแห

รายละเอียด การสานแห เป็นการวืบสานศิลปะวัฒนธรรม ของชาวบ้าน ให้อนุรัษย์ไว้ให้ลูกหลานเห็น และไดสืบทอดต่อไป การสานแห มีรายละเอียดที่ไม่ยุ่งยากจนเกินไปอาจจะมีวิธีการสานแหของใครอีกฟลายๆคนแตกต่างกันออกไป แต่ที่คุณอาวุฒิทำอยู่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำกันได้ แต่ก็จะไม่สอนให้ใครสุ่มสี่สุ่มห้าเนื่องจากวิชานี้เขามีครู

อาชีพผู้รู้/ปราชญ์ สานแหขาย

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้

แหล่งที่มาของข้อมูล: บ้านนิคมทหารผ่านศึก

คำช่วยค้นหา: การสานแห
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ที่อยู่
ที่อยู่: 89 หมู่ 5
ตำบล: ดงหมู
อำเภอ: หว้านใหญ่
จังหวัด: มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์: 49150
โทรศัพท์: 086-238-6560
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)