Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

เด็กชายภานุวัฒน์ แสนเจ๊ก

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: เด็กชายภานุวัฒน์

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: แสนเจ๊ก

วันเกิดผู้รู้: 18 ก.ค. 47

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านอื่นๆ

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: การพับเครื่องบินกระดาษ

รายละเอียด การพับกระดาษให้เป็นเครื่องบินแล้วร่อนไกล หรือร่อนได้นานนั้นมันไม่ยาก แต่ต้องฝึกฝนและทักษะในการพับเพราะถ้าพับไม่เป็นหรือไม่ถูกวิธี ก็จะไม่เป็นทรงและร่อนไม่ได้ แต่เด็กชายภานุวัฒน์คนนี้ มีพรสวรรณ์ด้านการพับเครื่องบินกระดาษนี้

อาชีพผู้รู้/ปราชญ์ นักเรียน

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้

แหล่งที่มาของข้อมูล: บ้านนิคมทหารผ่านศึก

คำช่วยค้นหา: การพับเครื่องบินกระดาษ
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ที่อยู่
ที่อยู่: 89 หมู่ 5
ตำบล: ดงหมู
อำเภอ: หว้านใหญ่
จังหวัด: มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์: 49150
โทรศัพท์: 086-238-6560
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)