Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

นางหนูพร ข่วงทิพย์

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: นางหนูพร

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: ข่วงทิพย์

วันเกิดผู้รู้: 9 ม.ค 93

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านหัตถกรรม

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: การทอผ้าสี่เขา

รายละเอียด

การทอผ้าสี่เขา

เป็นการทอผ้าพื้นเมืองของชาวอีสานในสมัยอดีตนิยมใช้ฝ้ายธรรมชาติแต่ปัจจุบันนั้นใช้ฝ้ายสังเคราะห์หรือฝ้ายโรงงานลายที่ใช้ในการทอมีลายหมากนัดหรือลายสับประรดและลายพัฒนาสี่เขา มาจากเชือกที่ผูกโยงจากด้านบนของเครือหูกลงสู่ด้านล่างใช้เชือกผูกเข้ากับปลายไม้ไผ่จำนวน ๔ ท่อน ที่ผู้ทอใช้สำหรับเหยียบสลับกันไปมาครั้งละ ๒ท่อน (ท่อนไม้ไผ่ที่นำมาผูกเข้ากับเชือกแต่ละท่อนยาวประมาณ ๒ เมตร) ด้ายที่ใช้ในการทอผ้าสีเขา สมัยก่อนผลิตจากฝ้ายที่ปลูกใช้เองเป็นพันธุ์ดั้งเดิมอาชีพผู้รู้/ปราชญ์ ทำนาและให้ความรู้แก่บุคคนที่สนใจ

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้

แหล่งที่มาของข้อมูล: ปราชญ์ประจำท้องถิ่ิน คุณยาย หนูพรข่วงทิพย์

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ที่อยู่
ที่อยู่: 38หมู่1
ตำบล: กุดไห
อำเภอ: กุดบาก
จังหวัด: สกลนคร
รหัสไปรษณีย์: 47180
โทรศัพท์:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)