Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

นาง ฉลอง กุดวงค์แก้ว

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: นาง ฉลอง

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: กุดวงค์แก้ว

วันเกิดผู้รู้: -

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านอื่นๆ

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: พืชสมุนไพร

รายละเอียด

แปรรูปสมุนไพรเป็นงานสืบเนื่องจากการทบทวนวิถีชีวิตของกลุ่มผู้นำชุมชน

ประวัติ โรงงานแปรรูปน้ำผลไม้พื้นบ้าน

เพื่อเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบ ซึ่งสมาชิกกลุ่มเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบ และมุ่งผลิตเครื่องดื่มจากผลไม้และไวน์ให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

   ชนิดของผลิตภัณฑ์การแปรรูปศูนย์อินแปร เป็นแหล่งการเรียนรู้ของคนในท้องถิ่น และคนนอกท้องถิ่นในหลายๆด้าน เช่น การแปรรูปผลิตภัณฑ์  ด้านการเกษตร ด้านการดำเนินชีวิต

สมุนไพร

     ชนิดของยาต้ม/ยาดองเหล้า

-ยาต้มแก้ปวดเมื่อย

-ยาต้มบำรุง

-ยาดองเหล้าม้ากระทืบโรง

ชนิดน้ำมัน

-น้ำมันว่าน

-น้ำเสลดพังพอน

-ขี้ผึ้งทาแก้โรคผิวหนัง

ชนิดอาหารและเพื่อสุขภาพ

-ผงนัว

-ผงขัดหน้าอาชีพผู้รู้/ปราชญ์ ทำนาและให้ความรู้แก่บุคคนที่สนใจ

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้

แหล่งที่มาของข้อมูล: ศูนย์อินแปง

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ที่อยู่
ที่อยู่: 22/1 หมู่ 6 อำเภอ กุดบาก
ตำบล: กุดบาก
อำเภอ: กุดบาก
จังหวัด: สกลนคร
รหัสไปรษณีย์: 47180
โทรศัพท์:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)