Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

นาย สงวน กุลสอนนาม

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: นาย สงวน

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: กุลสอนนาม

วันเกิดผู้รู้: 7 ม.ค 95

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านเกษตรกรรม

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: ในการปลูกพืช

รายละเอียด นายสงวนเป็นคนที่ชอบปลูกพืชมาแต่ไนแต่ไหรเช่น กล้วย พัก หญ้า เป้นต้น

อาชีพผู้รู้/ปราชญ์ ทำสวน

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้ ในการปลูกพืชนี้ทำให้นาย สงวน มีรายได้

แหล่งที่มาของข้อมูล: บ้าน นิคมทหารผ่านศึก

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ที่อยู่
ที่อยู่: 121 ม.8 บ.นิคมทหารผ่านศึก
ตำบล: อุ่มเหม้า
อำเภอ: ธาตุพนม
จังหวัด: นครพนม
รหัสไปรษณีย์: 48110
โทรศัพท์: 0887448965
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)