Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

อรอุมา ช่างปรุง

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: อรอุมา

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: ช่างปรุง

วันเกิดผู้รู้: 5 ก.พ. 23

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านเกษตรกรรม

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: การมักปุ๋ยชีวภาพ

รายละเอียด ปุ๋ย
วัสดุ-อุปกรณ์
1. ดิน 
2.เชื้อจุลินทรีย์
3.เส้นใยของพืช
4.มูลโค
5.น้ำ

วิธีทำ
แบ่งวัสดุอุปกรณ์ เป็นอย่างละ 1 ส่วน
จากนั้นนำดิน เส้นใยจากพืช มูลโคมาผสมให้เข้ากัน
นำน้ำผสมกับเชื้อจุลินทรีย์แล้วนำมาลาดลงบนดินที่ผสมเส้นใยและมูลโคเรียบร้อยแล้ว
จากนั้นผสมให้เข้ากันปิดปากเพื่อป้องกันอากาศเข้าแและเพื่อให้จุลินทรีย์ทำงาน

หมายเหตุ
เราจะกกลับกองดินทุกๆ 3 วัน ทำติดต่อกันเป็นเวลา1 เดือน


อาชีพผู้รู้/ปราชญ์ ครู

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้

ปุ๋ย เป็นวัสดุที่ให้สารอาหารกับพืช หรือ ช่วยปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก

พืชต้องการธาตุอาหาร 16 ชนิด ได้แก่ ออกซิเจน ไฮโดรเจน คาร์บอน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม กำมะถัน แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก สังกะสี แมงกานีส ทองแดง โบรอน โมลิบดินัม และคลอรีน ในจำนวนนี้ ออกซิเจน ไฮโดรเจน คาร์บอน พืชได้รับจากน้ำและอากาศ ส่วนไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม พืชต้องการในปริมาณมากเมื่อเทียบกับธาตุอื่นๆ (ซึ่งถูกจัดเป็นธาตุอาหารหลักหรือธาตุปุ๋ย) และในดินมักมีไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมธาตุเหล่านี้โดยการให้ปุ๋ยแหล่งที่มาของข้อมูล: ภุมิปัญญาท้องถิ่นระยอง

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ที่อยู่
ที่อยู่: 15/96
ตำบล: ทับมา
อำเภอ: เมืองระยอง
จังหวัด: ระยอง
รหัสไปรษณีย์: 21000
โทรศัพท์: 086-996-8861
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)