Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

นายราเมต ประพันธ์

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: นายราเมต

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: ประพันธ์

วันเกิดผู้รู้: 22 ก.พ. 11

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านเกษตรกรรม

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: การขึ้นตาลโตนด

รายละเอียด

ชาวบ้านตำบลหนองขาวโดยส่วนใหญ่แล้วจะประกอบอาชีพเกษตรกร ทำนาบ้างทำไร่บ้าง ซึ่งตามที่นาที่ไร่เหล่านั้นก็จะมีต้นตาลโตนดซึ่งถือได้เป็นทรัพยากรชีวภาพของชุมชนขึ้นอยู่มากมาย เมื่อถึงฤดูกาลที่สามารถเก็บน้ำหรือผลจากต้นตาลได้ ชาวบ้านบางคนที่มีความสามารถหรือความชำนาญในการขึ้นตาล ก็จะมาเก็บเกี่ยวน้ำจากงวงตาลไปทำน้ำตาลสด เก็บทะลายตาล ลูกที่อ่อนๆก็นำส่วนหัวไปแกงหรือลูกที่สุกกำลังดีก็นำไปเฉาะเพื่อนำเต้าตาลออกมาจะทานแบบสดๆหรือนำไปเชื่อมก็สดชื่นคลายร้อนได้ดี หรือนำไปขายก็สร้างรายได้เสริมจาการทำไร่ทำนาได้ไม่น้อย แต่ต้องอาศัยความชำนาญเป็นอย่างมากไม่ใช่ว่าใครๆก็ขึ้นได้ ทั้งต้องดูลูกตาลเป็น เข้าใจลักษณะของต้นตาล ลูกตาลว่ามีความอ่อน-แก่เพียงใด คาดการณ์ล่วงหน้าและประมาณวันและเวลาที่สามารถขึ้นตาลได้ การนวดงวงตาลก็ต้องใช้แรงที่พอเหมาะพอดี รู้ว่าควรนวดบริเวณไหน ไม่ประมาทและร่างกายก็ต้องมีความแข็งแรงพอสมควร ซึ่งหนึ่งในชาวบ้านที่มีความชำนาญในการขึ้นตาลของหนองขาวก็คือ คุณลุงราเมต ประพันธ์

ลุงราเมตเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการขึ้นตาล โดยทำเป็นอาชีพเสริมจากการทำนามากว่า 20 ปี เนื่องจากในที่นาของลุงราเมตนั้นมีต้นตาลที่เป็นเหมือนสมบัติตกทอดจากรุ่นปู่รุ่นพ่อขึ้นอยู่ประมาณ 30 ต้น ทั้ง30 ต้นนี้จึงสามารถสร้างรายได้ 60000บาท/ปี จุดเริ่มต้นในการขึ้นตาลของลุงราเมตคือการตามพ่อไปขึ้นตาลตั้งแต่ตอนเด็กๆ ไปช่วยพ่อแก้เชือกที่ผูกทะลายตาล พอเริ่มโตขึ้นก็เริ่มเฉาะตาลและขึ้นตาลทำมาเรื่อยๆจึงได้กลายเป็นความชำนาญจนถึงทุกวันนี้ ต้นตาลที่สูงที่สุดที่ลุงราเมตเคยขึ้นมีความสูงประมาณ 50 เมตรเลยทีเดียว โดยการขึ้นตาลของคุณลุงแบ่งเป็น 2 วัตถุประสงค์ใหญ่ๆคือ การขึ้นเพื่อเก็บน้ำตาลสดและการขึ้นเพื่อเก็บทะลายตาล

1.การขึ้นเพื่อเก็บน้ำตาลสด

อุปกรณ์ 1.ไม้นวดงวงตาลหรือไม้คาบ

                         2. มีด

                         3. กระบอกไม้ไผ่

                         4. เชือก

           

วิธีการ 1.นำไม้พะองผูกติดกับลำต้นของต้นตาลด้วยเชือกหรือตอกขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงยอดของต้น    ตาล ซึ่งจะผูกติดไว้ที่ต้นไว้ตลอดเลย เพื่อใช้ในการขึ้นไปนวดงวงตาล รองน้ำตาล และตัดทะลายตาลบนต้น

2.นวดงวงตาล โดยตัวผู้ใช้ไม้คาบของตัวผู้นวดที่งวง 3 วัน วันละครั้ง ส่วนตัวเมียใช้ไม้คาบตัวเมียนวดที่งวงซึ่งจะมีลูกตาลอ่อนๆติดอยู่ด้วย ต้องนวดตามร่องและบีบที่ลูกตาลนั้นไปเลยแล้วลูกตาลนั้นจะหลุดไปเองเนื่องจากต้องการน้ำตาลฉะนั้นต้องให้ลูกตาลหลุดออกไป ดังนั้นก่อนขึ้นตาลต้องเลือกไว้ก่อนแล้วว่างวงนี้ต้องการน้ำหรือต้องการผล ซึ่งตัวเมียต้องนวดงวงอยู่เป็นอาทิตย์เลยทีเดียว

3.การแช่หรือการดองดอกที่ติดอยู่กับงวงตาล ถ้าเป็นงวงตาลตัวผู้ต้องมัดรวมกัน 4 งวง แล้วนำกระบอกไม้ไผ่ใส่น้ำเปล่ามาแช่งวงตาลเอาไว้ ส่วนตัวเมียแช่ 1กระบอก ต่อ 1งวง ทั้งตัวเมียและตัวผู้ใช้เวลาในการดองนี้ 2วัน 2คืน

4.เมื่อครบ 2วัน 2คืนแล้ว ในตอนหัวค่ำก็จะนำกระบอกที่ดองไว้ออก ใช้มีดปาดหน้างวงให้น้ำในงวงหยดออกมาหลังจากนั้นนำกระบอกไม้ไผ่ที่ผ่านการรมควันเพื่อฆ่าเชื้อและดับกลิ่นเปรี้ยวแล้วมารองน้ำที่หยดออกมาไว้ แล้วจึงมาเก็บกระบอกนั้นในตอนเช้ามืดของอีกวันจึงจะได้น้ำตาลมา นำไปสู่การทำน้ำตาลสดและน้ำตาลปึกต่อไป

2. การขึ้นเพื่อเก็บทะลายตาล

            อุปกรณ์ 1. มีด

                         2. เชือกไนลอน

วิธีการ 1. เลือกและวางแผนว่าจะตัดตาลต้นไหนทะลายไหนจากการดูความอ่อน-แก่ของลูกตาลบนต้น ดูบริเวณใต้กาบของลูกตาลถ้ายังเป็นสีขาวอยู่แสดงว่ายังอ่อนเกินไป ต้องคาดคะเนวันที่จะมาตัดว่าอีกประมาณกี่วันสีขาวของลูกตาลนั้นจะเลยเข้าไปในกาบเป็นอันตัดทะลายเพื่อนำมาเฉาะเอาเต้าตาลได้

2.เมื่อลูกตาลมีความเหมาะที่จะตัดทะลายเพื่อนำมาเฉาะได้แล้ว ก็พกเชือกและมีดขึ้นต้นตาลด้วยไม้พะองจนถึงยอด

                        3.ผูกเชือกไว้ที่ก้านทะลายตาล แล้วใช้มีดตัดก้านทะลายตาลบริเวณหลังเชือก

4.โรยทะลายตาลที่ผูกกับเชือกแล้วลงจากด้านบนต้นจนถึงพื้น ให้คนที่รอรับอยู่ด้านล่างแก้เชือกออกจากก้านทะลายตาล หรือถ้าไปคนเดียวก็ต้องมีเทคนิคในการกระตุกเชือกให้หลุดออก แล้วดึงเชือกกลับขึ้นไปเพื่อใช้ในการโรยตาลทะลายต่อไปๆที่จะตัด

ซึ่งตาล 1ทะลาย ก็จะมีผลที่อ่อนมากๆ อ่อนกำลังดี และผลที่สุกแล้ว ผลที่อ่อนมากๆก็จะนำส่วนหัวไปประกอบอาหาร ผลที่อ่อนกำลังดีเป็นผลที่จะนำไปเฉาะเพื่อเอาเต้าตาลที่อยู่ข้างในส่วนผลที่สุกแล้วจะนำเนื้อไปยีทำขนมตาล ถ้าผลสุกๆตกลงมาจากต้นเองก็ต้องรีบเก็บไปเพราะไม่อย่างนั้นก็จะกลายเป็นอาหารของเหล่าโคกระบือเนื่องจากผลสุกมีกลิ่นหอมมากนั่นเอง
อาชีพผู้รู้/ปราชญ์ เกษตรกร

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้

1. ต้นตาลโตนดมี 2เพศ คือเพศผู้และเพศเมีย ช่อดอกต้นตัวผู้และตัวเมียจะมีลักษณะเป็นงวงยาว งวงของตัวเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าของตัวผู้จึงให้น้ำตาลมากกว่า และในการนวดงวงนั้นก็ต้องใช้ไม้ในการนวดที่ต่างกันด้วย ไม้นวดของตัวผู้มีลักษณะแบนส่วนของตัวเมียจะมีลักษณะกลมและแข็งแรงกว่า

2.ไม้พะอง คือไม้ไผ่ลำยาวที่มีตาของไผ่ยาวประมาณ 3-5 นิ้ว เป็นลำไม้ไผ่สำหรับพาดขึ้นต้นตาลต่างบันได สำหรับเหยียบไต่เป็นบันไดขึ้นสู่ยอดต้นตาล ต้นตาลที่สูงมากต้องใช้พะองหลายลำ พะองที่สูงมากจะใช้ไม้ไผ่ประมาณสี่ลำ พะอง ๆ หนึ่งยาวประมาณสิบศอกถึงสามวา หรือประมาณ 6 เมตร

3.เชือกที่ผูกไม้พะองติดกับต้นตาล บางคนจะใช้เชือกเส้นใหญ่ๆ หรือบางคนก็ใช้ตอกแช่น้ำอย่างดีในการผูก ซึ่งเชือกจะมีอายุการใช้งานประมาณ 2 ปี ส่วนตอกจะมีอายุการใช้งานประมาณ 1 ปีเท่านั้น และเนื่องจากตอกทำมาจากไม้รวกจึงมีบริเวณที่เป็นข้อๆและสามารถหักได้ง่าย ในสมัยนี้จึงนิยมใช้เชือกมากกว่าใช้ตอก แต่ก็ยังมีผู้ที่ใช้ตอกอยู่บ้างจึงต้องใช้ความระมัดระวังในการขึ้นไม้พะองเป็นอย่างมาก

4. ตาลโตนดจะเริ่มเก็บน้ำตาล ทะลายตาลได้ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน และจะออกผลเพียงปีละครั้งเท่านั้นแหล่งที่มาของข้อมูล: 2. ไม้พะอง: https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87

คำช่วยค้นหา: ไม้พะอง
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ลุงราเมตขึ้นตาล(1)
ลุงราเมตขึ้นตาล(2)
ไม้นวดงวงตาลตัวผู้
ไม้นวดงวงตาลตัวเมีย
สัมภาษณ์ปราชญ์
ลุงราเมต
ที่อยู่
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 83/6 หมู่ 3
ตำบล: หนองขาว
อำเภอ: ท่าม่วง
จังหวัด: กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์: 71110
โทรศัพท์: 0860519363
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)