Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

อนันต์ กตัญญู

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: อนันต์

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: กตัญญู

วันเกิดผู้รู้: -

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านหัตถกรรม

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: การกลึงและแกะสลักหินอ่อน

รายละเอียด

ด้วยเหตุที่สภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดนครนายก มีภูเขาหลาลูกพาดผ่าน จึงเป็นแหล่งที่มาของหินต่างๆ โดเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณเขาชะโงก เป็นแหล่งที่มี หินอ่อนและหินสบู่ หินสบู่ เป็นแร่ชนิดหนึ่งมีชื่อตามหลักธรณีวิทาว่า แร่ไพโรพิลไรท์ หินทั้งสองชนิดเป็นหินที่มีความแข็งพอเหมาะที่จะนำไปสกัดเป็นรูปต่างๆ ได้ง่าย มีลวดลาสวยงามอยู่ในตัวธรรมชาติ เขาจึงคิดทำสิ่งของเครื่องใช้จากหินอ่อนและหินสบู่ เช่น แจกัน ที่เสียบปากกา อ่าง โถ โกศ กระถางะธูป นาฬิกาอาชีพผู้รู้/ปราชญ์

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้

แหล่งที่มาของข้อมูล: อาจารย์สมพร

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ที่อยู่
ที่อยู่: ข/1 303/5 สุวรรณศร
ตำบล: นครนายก
อำเภอ: เมืองนครนายก
จังหวัด: นครนายก
รหัสไปรษณีย์: 26000
โทรศัพท์: 037311117
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)