Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

นายสมหวัง คำวัจนัง

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: นายสมหวัง

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: คำวัจนัง

วันเกิดผู้รู้: -

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านหัตถกรรม

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: การทำอังกะลุงและอังกะลุงราว

รายละเอียด นายสมหวัง คำวัจนัง ชาวบ้านพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เป็นผู้หนึ่งที่สนใจดนตรีไทยมาช้านาน มีประสบการณ์ในการสอนดนตรีไทย ทำให้เขาคิดประดิษฐ์อังกะลุง ในครั้งแรกประดิษฐ์ให้เด็กนักเรียนที่โรงเรียนใกล้บ้านใช้เพียงแห่งเดียว ต่อมาเมื่อครูดนตรีของโรงเรียนแห่งอื่นๆ ทราบ จึงสั่งไปให้นักเรียนของตนใช้เล่นบ้าง จนปัจจุบันนายสมหวังไม่มีเวลาว่างเพราะโรงเรียนในจังหวัดหลายแห่งสั่งทำอังกะลุงจำนวนมาก นอกจากนั้นยังส่งขายลูกค้าประจำที่กรุงเทพฯ และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อาชีพผู้รู้/ปราชญ์ -

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้ นายสมหวังได้ถ่ายทอดการประดิษฐ์อังกะลุงให้บุตรชายซึ่งเป็นครูและมีความสนใจในดนตรีเช่นเดียวกัน ทำให้ได้รับวิชาและนำไปดำเนินงานเป็นสาขาอยู่ที่จังหวัดชลบุรี นายสมหวังได้ทดลองประดิษฐ์อังกะลุงราวให้มีตัวโน้ตทั้งเจ็ดอยู่ในตัวเดียวกัน แม้เพียงคนเดียวก็สามารถเล่นได้ ซึ่งต่างจากอังกะลุงธรรมดา และเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๗ ได้เข้าเฝ้าฯ ถวายอังกะลุงราวแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาศศที่สมเด็จพระราชดำเนิน ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก

แหล่งที่มาของข้อมูล: อาจารย์สมพร

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ที่อยู่
ที่อยู่: -
ตำบล: เขาเพิ่ม
อำเภอ: บ้านนา
จังหวัด: นครนายก
รหัสไปรษณีย์:
โทรศัพท์:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)