Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

นายเสถียร โพธิพฤกษ์

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: นายเสถียร

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: โพธิพฤกษ์

วันเกิดผู้รู้: -

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านหัตถกรรม

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: การทอพรมเช็ดเท้า

รายละเอียด การทอพรมเช็ดเท้า เป็นภูมิปัญญาซึ่งทำรายได้เสริมให้แก่ผู้ประดิษฐ์เป็นอย่างดีเป็นการนำเอาเศษผ้าขนาดเล็กที่ไม่ใช้แล้วมาทำพรมเช็ดเท้าโดยการทอ นายเสถียร โพธิพฤกษ์ ชาวบ้านตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนาได้รับความรู้มาจากศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ เกิดความคิดนำไปทดลองใช้กับเศษผ้ายืดปรากฎว่าได้ผลดีจึงได้ทำต่อเนื่องกันมาโดยตลอด เป็นตัวอย่างและกระจายแพร่หลายไปสู่ละแวกใกล้เคียงและที่อื่นทั่วไป โดยเฉพาะเผยแพร่ออกอากาศรายการสารคดีของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนทางสถานีโทรทัศน์สีช่อง ๗ ซึ่งมีนายคำรณ หว่างหวังสี เป็นผู้ดำเนินการ

อาชีพผู้รู้/ปราชญ์ -

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้

แหล่งที่มาของข้อมูล: อจารย์สมพร

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ที่อยู่
ที่อยู่: -
ตำบล: เขาเพิ่ม
อำเภอ: บ้านนา
จังหวัด: นครนายก
รหัสไปรษณีย์:
โทรศัพท์:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)