Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

นายพรมมินทร์ พวงมาลา

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: นายพรมมินทร์

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: พวงมาลา

วันเกิดผู้รู้: -

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: ด้านการทำกาแฟ

รายละเอียด

ขั้นตอนการผลิตกาแฟนั้น เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน และต้องการความพิถิพิถันเป็นอย่างมาก เพื่อให้ได้มาซึ่งเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพดีที่สุด พรมมินทร์ได้ถ่ายทอดเกร็ดความรู้จากประสบการณ์อันยาวนานของเขาว่า เราควรจะเก็บเกี่ยวเฉพาะเมล็ดกาแฟที่สุกจัดสีแดงเต็มที่เท่านั้น จึงจะได้กาแฟที่รสชาติดี โดยเมื่อเก็บเกี่ยวเมล็ดกาแฟมาแล้ว ก็ควรกระเทาะเปลือกออกด้วยเครื่องภายในวันรุ่งขึ้นเลย เพื่อไม่ให้เปลือกเน่าเสีย อันจะมีผลต่อรสชาติและความสวยงามของเปลือกชั้นในหรือที่เรียกว่า กะลากาแฟ\' ด้วย จากนั้นก็ให้แช่น้ำทิ้งไว้สองคืน เพื่อให้ล้างเมือกออกได้ง่าย โดยต้องล้างให้เหลือแต่กะลากาแฟ แล้วจึงนำไปตากแดดเป็นขั้นตอนต่อไป ในการตากแดดนั้น ก็ต้องอาศัยความระมัดระวังอีกเช่นกัน เราไม่ควรตากกาแฟกับดินหรือคอกสัตว์ เนื่องจากเมล็ดกาแฟจะมีคุณสมบัติความไวในการดูดกลิ่น เมื่อนำกะลากาแฟมาตากแดดจนแห้งสนิท ราว 5-6 แดด ก็ให้นำไปเก็บไว้ในกระสอบ ซึ่งควรทิ้งระยะเวลาเก็บไว้อย่างน้อย 5 เดือนก่อนที่จะนำมาคั่ว แต่ไม่ควรเก็บไว้นานเกิน 2 ปี เพราะจะทำให้คุณภาพเมล็ดกาแฟด้อยลง

การคั่วเมล็ดกาแฟนั้นต้องควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ ใช้ความร้อนประมาณ 120 องศาเซลเซียส โดยทั่วไปอาจแบ่งเป็น 3 ระดับ ตามรสนิยมการดื่มกาแฟของผู้บริโภคปัจจุบัน เช่น การคั่วเมล็ดกาแฟแบบอ่อนให้ใช้เวลานาน 40 นาที การคั่วแบบปานกลาง ให้ใช้เวลานาน 45 นาที และการคั่วแบบเข้มข้น ให้ใช้เวลานาน 50 นาที เป็นต้น หลังจากคั่วเสร็จแล้ว ก็ให้นำมาร่อนคัดเมล็ดที่แตกหักออกอีกครั้งหนึ่ง ก่อนจะนำไปบรรจุหีบห่อ หรือถุงที่ป้องกันอากาศและความชื้น เพื่อรักษาคุณภาพ และกลิ่นหอมของกาแฟไว้ให้ยาวนานที่สุดอาชีพผู้รู้/ปราชญ์

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้

หมู่บ้านเล็กๆ ที่ชื่อว่า "แม่กำปอง" ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาของกิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งเพาะปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้าชั้นดี เนื่องจากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมบนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 1300 เมตร มีอากาศเย็นฉ่ำตลอดทั้งปี ชาวบ้านที่นี่ใช้วิถีการปลูกกาแฟแบบธรรมชาติและปลอดสารพิษ ทำให้ผลผลิตกาแฟมีคุณภาพล้ำเลิศทั้งในด้านรสชาติและความหอมหวล ไม่แพ้เมล็ดกาแฟจากแหล่งใดในโลก นอกจากนี้ "บ้านแม่กำปอง" ยังเป็นที่รู้จักในฐานะชุมชนที่มีการจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง เคยได้รับรางวัลชุมชนดีเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในปี พ.ศ. 2550 ชาวหมู่บ้านแม่กำปองเริ่มต้นปลูกกาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการปลูกต้นชาเมี่ยงมานานกว่า 20 กว่าปีแล้ว โดยความช่วยเหลือจากโครงการหลวงฯ ศูนย์ตีนตกที่ได้เข้าริเริ่มแนะนำพันธุ์พืชต่างๆ อันเหมาะสมกับพื้นที่ ให้ชาวบ้านได้ทดลองปลูกกันเป็นการส่งเสริมอาชีพแหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ที่อยู่
ที่อยู่: แม่กำปอง
ตำบล: ห้วยแก้ว
อำเภอ: แม่ออน
จังหวัด: เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์:
โทรศัพท์:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)