Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

นายมนัทพงค์ เซ่งฮวด

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: นายมนัทพงค์

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: เซ่งฮวด

วันเกิดผู้รู้: -

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านหัตถกรรม

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระจูด

รายละเอียด
 คุณมนัทพงศ์ เซ่งฮวด นักออกแบบรุ่นใหม่ของกระจูดวรรณีผู้สืบสานภูมิปัญญาจากคุณแม่ผู้เป็นครูช่างศิลปหัตถกรรมของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศปี 2556 ได้เข้ามาช่วยดูแลเรื่องลวดลายการสานให้ดูทันสมัยขึ้น แต่ยังคงรูปแบบการใช้งานแบบเดิมเอาไว้

“ตอนที่แม่สานเสื่อกระจูดนั้นมีราคาถูกมากอยากให้แม่และคนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจึงเข้ามาช่วยดูเรื่องการออกแบบและการตลาดเพื่อให้เกิดอาชีพและการสืบสานทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืน”อาชีพผู้รู้/ปราชญ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้

แหล่งที่มาของข้อมูล: การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง,สอบถามผู้รู้

คำช่วยค้นหา: หัตถกรรมวรรณี
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์กระจูด1
สัมภาษณ์พี่มนัทพงค์
มาเยือนหัตถกรรมกระจูดวรรณี
หนึ่งในคนเก่งของเมืองลุง
ภายในร้าน
ลวดลายต่างๆ
ที่อยู่
ที่อยู่: 152 หมู่ที่ 10
ตำบล: พนางตุง
อำเภอ: ควนขนุน
จังหวัด: พัทลุง
รหัสไปรษณีย์: 93150
โทรศัพท์: 074 610 415
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)