Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

คุณวิเชียร บัวจันทร์

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: คุณวิเชียร

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: บัวจันทร์

วันเกิดผู้รู้: -

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: องค์ความรู้ด้านพืชป่าดอยม่อนล้าน และการเดินป่า

รายละเอียด คุณวิเชียร บัวจันทร์ เป็นปราชญ์ชาวบ้าน ชำนาญเส้นทางในการเดินป่าม่อนล้าน ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพืชพรรณ พืชป่าที่พบบนดอยม่อนล้านของแม่กำปองและการใช้ประโยชน์ และมีองค์ความรู้เรื่องการทำแนวกันไฟป่า

อาชีพผู้รู้/ปราชญ์ เกษตรกรและรับจ้าง

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้

แหล่งที่มาของข้อมูล: การสัมภาษณ์ส่วนตัว

คำช่วยค้นหา: ปราชญ์ชาวบ้าน
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ที่อยู่
ที่อยู่: หมู่บ้านแม่กำปองปางใน
ตำบล: ห้วยแก้ว
อำเภอ: แม่ออน
จังหวัด: เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์: 50130
โทรศัพท์: 0800329459
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)