Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

คุณยายวัย ริญญา

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: คุณยายวัย

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: ริญญา

วันเกิดผู้รู้: -

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านหัตถกรรม

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: การจักสาน

รายละเอียด คุณยายวัย ริญญา เป็นชาวบ้านแม่กำปองปางใน อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ คุณยายมีความเชี่ยวชาญในการเป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านภูมิปัญญาการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ซึ่งเป็นพืชที่พบมากบริเวณบ้านแม่กำปอง งานจักสานที่คุณยายทำ เช่น กระติ๊บข้าวเหนียวแบบชาวเหนือ ตะกร้า กระบุง บ่อหมักเมี่ยง ซึ่งผลิตภัณฑ์จักสานที่คุณยายทำ ก็ได้ส่งไปจำหน่ายยังร้านค้าในชุมชน

อาชีพผู้รู้/ปราชญ์ จักสาน ค้าขาย

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้

แหล่งที่มาของข้อมูล: การสัมภาษณ์ส่วนตัว

คำช่วยค้นหา: คุณยายจักสาน
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ที่อยู่
ที่อยู่: บ้านแม่กำปองปางใน
ตำบล: ห้วยแก้ว
อำเภอ: แม่ออน
จังหวัด: เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์: 50130
โทรศัพท์:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)