Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

คุณเจนจิรา ภูขัติหมื่น

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: คุณเจนจิรา

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: ภูขัติหมื่น

วันเกิดผู้รู้: 20 ก.ย. 06

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านเกษตรกรรม

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: องค์ความรู้เรื่องการทำเมี่ยง ผลิตภัณฑ์หมอนใบชา และพืชสมุนไพร

รายละเอียด คุณเจนจิรา เป็นชาวบ้านแม่กำปองปางนอก ได้เปิดโฮมสเตย์รับรองนักท่องเที่ยวที่มาเยือนแม่กำปอง บริเวณพื้นที่ทำกินของคุณเจนจิรามีป่าเมี่ยง สวนกาแฟ และสวนพืชสมุนไพรหลากหลายชนิด โดยได้นำพืชเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงชีพ แปรรูป และจำหน่ายในชุมชนบ้านแม่กำปอง คุณเจนจิรามีองค์ความรู้ด้านการทำเมี่ยง (อาหารพื้นบ้านภาคเหนือที่ใช้ใบอ่อนของต้นชาอัสสัม) และการทำหมอนใบชา นอกจากนี้ยังมีความรู้เรื่องการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรที่พบบริเวณบ้านแม่กำปองอีกด้วย

อาชีพผู้รู้/ปราชญ์ เกษตรกร และค้าขาย

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้

แหล่งที่มาของข้อมูล: การสัมภาษณ์ส่วนตัว

คำช่วยค้นหา: ปราชญ์ทำเมี่ยง
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ที่อยู่
ที่อยู่: บ้านแม่กำปองปางนอก
ตำบล: ห้วยแก้ว
อำเภอ: แม่ออน
จังหวัด: เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์: 50130
โทรศัพท์: 09-63636581
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)