Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

คุณฐิตินันท์ จันทะเทวี

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: คุณฐิตินันท์

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: จันทะเทวี

วันเกิดผู้รู้: -

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านหัตถกรรม

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: การจักสาน

รายละเอียด คุณฐิตินันท์ ได้เปิดโฮมสเตย์ในชื่อว่า นวลจันทร์โฮมสเตย์ ที่นี่จะมีการจักสานตะกร้าไข่จากตอกไม้ใผ่ ซึ่งเป็นพืชที่พบได้ทั่วไปและจำนวนมากในป่าชุมชนบ้านแม่กำปอง ตะกร้าไข่นี้ได้ถูกนำไปจำหน่ายที่น้ำพุร้อนสันกำแพงเพื่อใช้สำหรับเป็นภาชนะบรรจุไข่ที่นำไปต้มในบ่อน้ำพุร้อน

อาชีพผู้รู้/ปราชญ์ เจ้าของโฮมสเตย์ ค้าขาย

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้

แหล่งที่มาของข้อมูล: การสัมภาษณ์ส่วนตัว

คำช่วยค้นหา: ปราชญ์จักสานตะกร้าไข่
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ที่อยู่
ที่อยู่: บ้านแม่กำปองปางกลาง
ตำบล: ห้วยแก้ว
อำเภอ: แม่ออน
จังหวัด: เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์: 50130
โทรศัพท์:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)