Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

คุณแม่ช่อเอื้อง พิณชัย

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: คุณแม่ช่อเอื้อง

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: พิณชัย

วันเกิดผู้รู้: -

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านเกษตรกรรม

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: การเพาะปลูกกล้วยไม้ และกล้วยไม้รองเท้านารี

รายละเอียด คุณแม่ช่อเอื้อง เป็นผู้สนใจและได้ทำการขยายพันธุ์และเพาะปลูกกล้วยไม้พื้นเมืองชนิดต่าง ๆ ของภาคเหนือหรือที่เรียกว่า ดอกเอื้อง และกล้วยไม้รองเท้านารี ที่บ้านแม่กำปอง เนื่องจากสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศของที่นี่หนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปี จึงเหมาะแก่การปลูกกล้วยไม้ต่าง ๆ โดยคุณแม่ช่อเอื้องได้ใช้พื้นที่บริเวณโฮมสเตย์ในการเพาะปลูกขยายพันธุ์ และจำหน่ายให้แก่ผู้ที่สนใจมาเยี่ยมชม และนอกจากนี้ยังส่งไปจำหน่ายให้แก่โครงการหลวงอีกด้วย

อาชีพผู้รู้/ปราชญ์ เจ้าของโฮมสเตย์ ค้าขาย

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้

แหล่งที่มาของข้อมูล: การสัมภาษณ์ส่วนตัว

คำช่วยค้นหา: แม่ช่อเอื้องกล้วยไม้
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ที่อยู่
ที่อยู่: บ้านเอื้องดอยโฮมสเตย์
ตำบล: ห้วยแก้ว
อำเภอ: แม่ออน
จังหวัด: เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์: 50130
โทรศัพท์:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)