Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

นาย สมคิด ชัยณรงศ์รัตน์

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: นาย สมคิด

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: ชัยณรงศ์รัตน์

วันเกิดผู้รู้: -

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านอาหาร

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: ทำหมูเค็มตากแห้ง

รายละเอียด หมูเค็มคือการแปลรูปของเนื้อหมูให้กายมาเป็นวัตถุดิบที่มีความอร่อยและสามารถทำเองได้ง่ายและสามารถเก็บไว้ได้นาน

อาชีพผู้รู้/ปราชญ์ พ่อค้า

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้

แหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ที่อยู่
ที่อยู่: 161 ม.4
ตำบล: สาริกา
อำเภอ: เมืองนครนายก
จังหวัด: นครนายก
รหัสไปรษณีย์: 26000
โทรศัพท์: 08950203
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)