Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

นิสากร ทองโปร่ง

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: นิสากร

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: ทองโปร่ง

วันเกิดผู้รู้: -

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านอาหาร

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: การประกอบอาหาร การแปรรูปอาหาร เเละการดำเนินชีวิตโดยใช้หลักความพอเพียง

รายละเอียด นิสากร  ทองโปร่ง หรือ ป้าหนู เกิด พ.ศ.2498 สมรสกับนายดำรัส ช่วยพลัด หรือที่รู้จักกันว่าลุงเจ็ก อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 99/1 หมู่ 2 ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความสามารถมากมาย เช่น การเป็นมัคคุเทศน์ท้องถิ่น อธิบายเกี่ยวกับความเป็นมาของอำเภอสามร้อยยอด รวมไปถึงการอธิบายเกี่ยวกับพืช สัตว์ เเละทุ่งสามร้อยยอด เเละความหลากหลายทางชีวภาพของทุ่งสามร้อยยอด
ด้านการประกอบอาชีพ ป้าหนูมีอาชีพหลักคือ การประมงน้ำจืด การประกอบอาชีพประมงโดยป้าหนูได้ทำการประมงเเละนำมาเเปรรูปเป็นปลาเค็มหรือปลาเเดดเดียวไปจัดจำหน่ายในตลาดท้องถิ่น


อาชีพผู้รู้/ปราชญ์ ประมงน้ำจืดเเละค้าขาย

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้

แหล่งที่มาของข้อมูล: การสัมภาษณ์

คำช่วยค้นหา: ชวนชิมริมทุ่ง
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ที่อยู่
ที่อยู่: 99/1 หมู่ 2
ตำบล: ไร่เก่า
อำเภอ: สามร้อยยอด
จังหวัด: ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์: 77180
โทรศัพท์: 0870081538
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)