Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

ศุภชัย พูนปิยะทรัพย์

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: ศุภชัย

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: พูนปิยะทรัพย์

วันเกิดผู้รู้: 5 ม.ค 32

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านอื่นๆ

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: การเลี้ยงปู

รายละเอียด ปูดำ ที่เลี้ยงเป็นแบบธรรมชาติเลี้ยงปนกับปลาหมอเทศ ไม่ต้องให้เหยื่อมาก โดย 1 อาทิตย์ จะให้อาหารปูดำเพียง 2 วันเท่านั้น อาหารที่ให้นั้น เป็นพวกปลาเป็ด ปลาเหยื่อ สาดให้ทั่วบ่อ ไม่ได้ใช้อาหารเม็ดหรืออาหารชนิดอื่นให้

อาชีพผู้รู้/ปราชญ์ เพาะเลี้ี้ยงปูดำหรือปูทะเล

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้

แหล่งที่มาของข้อมูล: https://www.sanook.com/money/225697/

คำช่วยค้นหา: ปูทะเล
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ปราชญ์
ปูทะเล
ปูทะเล
ปูทะเล
ปูทะเล
ปูทะเล
ที่อยู่
ที่อยู่: 24/6 หมู่ 7
ตำบล: หนองชิ่ม
อำเภอ: แหลมสิงห์
จังหวัด: จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์: 22130
โทรศัพท์: 0921151881
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)