Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

สุดใจ ศรีโรจน์

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: สุดใจ

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: ศรีโรจน์

วันเกิดผู้รู้: -

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านเกษตรกรรม

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: เพาะเห็ด

รายละเอียด ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเห็ดและการแปรรูปเห็ด

อาชีพผู้รู้/ปราชญ์ อาชีพค้าขายส่วนตัว

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้ วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์และการแปรรูปเห็ด

แหล่งที่มาของข้อมูล: https://www.facebook.com/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%

คำช่วยค้นหา: หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตเห็ด
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ที่อยู่
ที่อยู่: บ้านดงคราม
ตำบล: ธาตุพนม
อำเภอ: ธาตุพนม
จังหวัด: นครพนม
รหัสไปรษณีย์: 48110
โทรศัพท์:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)