Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

เกษร คำหาญ

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: เกษร

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: คำหาญ

วันเกิดผู้รู้: 12 พ.ค. 09

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านหัตถกรรม

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: ผู้เชี่ยวชาญด้านการทอผ้าพ้นเมือง

รายละเอียด ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน

อาชีพผู้รู้/ปราชญ์ ทอผ้า

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้ กลุ่มวิสาหกิจชนที่มีการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพ

แหล่งที่มาของข้อมูล: บ้านตาลกุด

คำช่วยค้นหา: ทอผ้าพื้นเมืองบ้านตาลกุด
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ที่อยู่
ที่อยู่: บ้านตาลกุด
ตำบล: โพนแพง
อำเภอ: ธาตุพนม
จังหวัด: นครพนม
รหัสไปรษณีย์: 48110
โทรศัพท์:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)