Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

วาสนา คำหาญ

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: วาสนา

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: คำหาญ

วันเกิดผู้รู้: -

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านหัตถกรรม

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: จักรสานไม้ไผ่

รายละเอียด งานจักรสานไม้ไผ่เป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดมากจากบรรพบุรุษ

อาชีพผู้รู้/ปราชญ์ จักรสานไม้ไผ่

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้ งานจักรสานไม้ไผ่เป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดมากจากบรรพบุรุษ

แหล่งที่มาของข้อมูล: บ้านตาลกุด

คำช่วยค้นหา: จักรสานไม้ไฟ่บ้านตาลกุด ธาตุพนม
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ที่อยู่
ที่อยู่: บ้านตาลกุด
ตำบล: โพนแพง
อำเภอ: ธาตุพนม
จังหวัด: นครพนม
รหัสไปรษณีย์: 48110
โทรศัพท์:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)