Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

นายนันทะ สวัสดิ์พงษ์

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: นายนันทะ

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: สวัสดิ์พงษ์

วันเกิดผู้รู้: -

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านหัตถกรรม

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: บั้งไฟ

รายละเอียด วันนี้ (26 พ.ค.) ที่บริเวณฐานจุดบั้งไฟ บ้านซับตารี หมู่ 2 ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี น.ส.อัญชลี แจ่มแจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน พร้อมด้วยสภาวัฒนธรรมอำเภอสอยดาว และผู้นำท้องถิ่น ร่วมกันจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2557 

สำหรับการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2557 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่เอกลักษณ์ มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และเพื่อให้หน่วยงานราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ประกอบกิจกรรมเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี

อาชีพผู้รู้/ปราชญ์ ราชกาล

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้ -

แหล่งที่มาของข้อมูล: https://mgronline.com/local/detail/9570000058378

คำช่วยค้นหา: บั้งไฟ
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
บั้งไฟ1
บั้งไฟ2
ที่อยู่
ที่อยู่: บ้านซับตารี
ตำบล: ทุ่งขนาน
อำเภอ: สอยดาว
จังหวัด: จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์: 22180
โทรศัพท์: -
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)