Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

นายอำนวย สุทธัง

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: นายอำนวย

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: สุทธัง

วันเกิดผู้รู้: 14 ก.พ. 99

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านอื่นๆ

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: วาดภาพ

รายละเอียด

การศึกษา

-ระดับประถมศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว ปี พ.ศ.2501

-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จาก โรงเรียนอุบลวิทยาคม

-ระดับประกาศนียบัตรอาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากโรงเรียนพาณิชยการอุบล (แผนกวิจิตรศิลป์)

-ระดับประกาศนียบัตรอาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยเพาะช่าง กรุงเทพฯ (คณะจิตรกรรมไทย เพาะช่าง)

-มัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว

 

ประวัติการรับราชการ

          -ครูสอนที่โรงเรียนน้ำยืนวิทยา อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

          -ครูสอนที่โรงเรียนพาณิชยการอุบล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

          -ครูสอนที่ศูนย์ศิลปาชีพเขาอีด่าง อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

 

ผลงานดีเด่น

-ปี 2543 ได้รับรางวัล     ผู้นำอาชีพก้าวหน้าดีเด่น ระดับจังหวัดอุบลราชธานี

-ปี2545  ได้รับรางวัล     ศิลปินดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานีสาขาทัศนศิลป์ ด้านการเขียนภาพจิตรกรรมไทย

-ปี 2547 ได้รับรางวัล     สุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 3 ดาว

- ปี 2549 ได้รับรางวัล    ศิลปิน OTOP

-คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2549 4 ดาว

-       ผู้นำองค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2549

 อาชีพผู้รู้/ปราชญ์ ศิลปินประจำจังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้

แหล่งที่มาของข้อมูล: นายอำนวย สุทธัง

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ศิลปินประจำจังหวัดอุบลราชธานี
ที่อยู่
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 20 หมู่ 3
ตำบล: ยาง
อำเภอ: น้ำยืน
จังหวัด: อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์: 34260
โทรศัพท์: 08-19558960
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)