Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

นายกิตติชัย แก้วประเสริฐ

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: นายกิตติชัย

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: แก้วประเสริฐ

วันเกิดผู้รู้: 12 ส.ค. 09

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านหัตถกรรม

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: ดอกไม้ไหว

รายละเอียด
ดอกไม้ไหว คือ ดอกไม้ที่ทําจากแผ่นโลหะหรือแผ่นทองเหลืองนํามาติดกับเส้นลวดที่ขดเป็นสปริง ทําให้ดอกไม้ เคลื่อนไหวตามแรงสั่นหรือเคลื่อนไหวจึง เรียกวว่าดอกไม้ไหว ดอกไม้ไหวในอดีตใช้สําหรับประดับมวยผม หรือขณะโพกผม จะใช้เฉพาะผู้สูงศักดิ์สําหรับชาวบ้านธรรมดาจะใช้ดอกไม้ในการประดับมวยผมแต่สําหรับหญิงที่เป็นช่างฟ้อนเล็บก็จะนํามาประดับมวยผมในวันฟ้อนเล็บด้วยแต่ปัจจุบันนอกจากจะใช้ประดับมวยผมแล้วยังใช้ประดับประดาอาคารบ้านเรือนโดยการนําไปใส่แจกันตั้งโต๊ะหรือแจกันแขวนผนังอีกด้วยอาชีพผู้รู้/ปราชญ์ ครู

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้ ในปัจจุบันดอกไม้ไหวจะใช้ใส่ในการไปงานต่าง ๆเช่น งานบุญใส่ประดับบนศีรษะ

แหล่งที่มาของข้อมูล: http://phonphan07.blogspot.com/

คำช่วยค้นหา: ดอกไม้ไหว
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ที่อยู่
ที่อยู่: 105 หมู่9
ตำบล: ช่างเคิ่ง
อำเภอ: แม่แจ่ม
จังหวัด: เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์: 50270
โทรศัพท์: 0930393819
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)