Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

จักกฤษณ์ สามัคคี

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: จักกฤษณ์

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: สามัคคี

วันเกิดผู้รู้: -

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านเกษตรกรรม

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: ข้าวสังข์หยด

รายละเอียด

นายจักรกฤษณ์ สามัคคี ประธานศูนย์บ้านเรียนรู้เกษตรธรรมชาติบางแก้ว อยู่บ้านเลขที่ 880 หมู่ 6 ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง กล่าวว่า เดิมทีตนเป็นคนชอบศึกษาค้นคว้าอยู่แล้ว โดยการลองผิดลองถูกอยู่หลายปี จากการที่นำมูลสัตว์มาใส่ในแปลงนาข้าว สวนยางพารา แต่จากการศึกษาพบว่าได้ผลในระดับหนึ่งเท่านั้น ต่อมาได้ทำวิจัยร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 8 จ.สงขลา ก็ประสบความสำเร็จแต่ก็ไม่สามารถผลิตได้ครั้งละจำนวนมาก สวพ.8 สงขลาจึงส่งเรื่องให้กับ ดร.สมปอง หมื่นแจ้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อรับเรื่องและสานงานต่อ จนปี 2553 จึงก่อเกิดโรงปุ๋ยหมักเติมอากาศ ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 9 ม. และผลิตได้ครั้งละ 20 ตัน

            นายจักรกฤษณ์ กล่าวอีกว่า สำหรับขั้นตอนการผลิตนั้นง่าย ใช้คนน้อยไม่ยุ่งยาก ซึ่งเป็นการนำวัสดุในท้องถิ่นมาหมักร่วมกันผ่านกระบวนการระบายอากาศด้วยเทคโนโลยี โดยการนำมูลสัตว์ในอัตราส่วน 4-3-3 มาหมักรวมกัน หลังจากนั้นใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดภายในกองปุ๋ยหมักอุณหภูมิจะต้องได้ 7 องศา ส่วนภายนอกอุณหภูมิอยู่ที่ 30 องศา และตรวจเช็คความร้อนเป็นระยะ โดยให้น้ำเพื่อช่วยจุลินทรีย์ในการย่อยสลาย เมื่อครบกำหนด 30-45 วัน ก็จะได้ปุ๋ยหมักเติมอากาศคุณภาพสูง ส่งจำหน่ายในราคากระสอบละ 100 บาท/20 กก. หากทำการหมักต่อไปอีกประมาณ 90-100 วัน ก็จะได้จุลินทรีย์ย่อยสลายเป็นน้ำปุ๋ยหมัก (EM) ให้พืชทางใบได้ อีกด้วย

            นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างผลสัมฤทธิ์หลังการใช้ปุ๋ยหมักเติมอากาศ ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา ใช้ปุ๋ยหมักเติมอากาศปลูกข้าวสังข์หยดพันธุ์บางแก้ว ในพื้นที่ 8 ไร่ ผ่านกระบวนการเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง จนได้รับใบรับรองจากกรมวิชาการเกษตรในปี 2555 ผลที่ได้ข้าวเจริญงอกงาม ต้นโตแตกกอดี รวงยาวเพิ่มขึ้น เมล็ดเต่งเต็มรวง ได้ผลผลิต 40 ถัง/ไร่ รวมรายได้ 50,000 บาทต่อปี ส่วนยางพารานอกจากจะได้ปริมาณน้ำยางที่เพิ่มขึ้นแล้ว เปลือกต้นยางหนาและนิ่ม กรีดง่าย ที่สำคัญเปอร์เซ็นต์น้ำยางยังเพิ่มขึ้นอีกด้วย

           อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันศูนย์บ้านเรียนรู้เกษตรธรรมชาติบางแก้ว มีสมาชิกจำนวน 42 คน ทำเกษตรอินทรีย์ 100 เปอร์เซ็นต์แบบครบวงจร หากผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณจักรกฤษณ์ โทร.08-9974-4226อาชีพผู้รู้/ปราชญ์ เกษตรกรรม

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้ นายจักรกฤษณ์  สามัคคี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเรียนรู้เกษตรธรรมชาติบางแก้ว อ.บางแก้ว จ.พัทลุง เปิดเผยว่า  ในปี 2554  ทางกลุ่มได้ขยายตัวสมาชิกปลูกข้าวสังข์หยดเพิ่มขึ้นเกือบ 100 % 

แหล่งที่มาของข้อมูล: คุณจักกฤษณ์ สามัคคั 338 หมู่ 6 ต.ท่ามะเดือ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

คำช่วยค้นหา: จักกฤษณ์ สามัคคี
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ที่อยู่
ที่อยู่: วิสาหกิจชุมชนบางแก้ว 338 หมู่ 6 ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
ตำบล: ท่ามะเดื่อ
อำเภอ: บางแก้ว
จังหวัด: พัทลุง
รหัสไปรษณีย์: 93140
โทรศัพท์: 08-9974-4226
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)