Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

นายอุบายศรี โคตรมงคล

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: นายอุบายศรี

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: โคตรมงคล

วันเกิดผู้รู้: -

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านหัตถกรรม

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: การทำว่าว

รายละเอียด

วิธีการทำว่าวจุฬา ผมในสมัยเป็นเด็กเมื่อถึงฤดูเล่นว่าว คุณตาก็จะทำว่าวจุฬาให้ และเริ่มรู้สึกสนใจอย่างจะทำเอง จึงได้เรียนการทำว่าวมาจากคุณตา                                                                                 

เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่สำคัญ  ไม้ไผ่ลำแก่พอประมาณเชือกกาวเอ็นด้ายถุงใหญ่สีต่างๆ มีดเหลา ขี้ผึ้ง ใบตาลตากให้แห้งเพื่อทำใบธนู (อาจใช้ขวดน้ำพลาสติกแทนใบตาลได้) ด้ายไนล่อน

วิธีทำโดยสังเขป
          1.เลือกไม้ไผ่ลำแก่พอประมาณถ้าไม้ไผ่ลำแก่จัดจะทำให้หักโค้งไม่ได้
          2. เริ่มต้นให้เหลากระดงหลัง ความยาวประมาณ 3 ศอก ความหนาประมาณแท่งดินสอ HB 
          3.ไม้ที่ใช้ทำปีกให้เหลาเอาเฉพาะส่วนของผิวไม้ ช่วงปลายทั้ง 2 ด้านเหลาให้บางกว่าส่วนกลางของปีก ความยาวประมาณ 3 ศอก จำนวน 2 อัน มัดปีกทั้ง 2 อันติดกับกระดงหลัง ให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางของกระดงหลัง 
          4. ส่วนขาหรือขาเหยี่ยว ให้เหลาไม้ไผ่เอาส่วนผิวยาวประมาณ 2 ศอก จำนวน 2 อัน มัดติดกันระหว่างกระดงหลังกับปีก แล้วเย็บด้วยถุงพลาสติกติดกับปีกของว่าว (อัตราส่วนของอก : หาง เป็น 3 : 2)
          5. การทำคันธนู ให้เหลาผิวไม้ไผ่ความยาวประมาณ 3ศอกใช้เชือกมัด โดยนำขี้ผึ้งติดกับใบตาล (ใบธนูต้องทำจากใบตาลจะได้เสียงที่ไพเราะ) ทั้ง 2 ด้าน แล้วมัดเชือกติดกับหัวว่าว ตัดหนาประมาณ 0.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1.5 ศอก
          6.มัดเชือกตรงหัวว่าวยึดติดกับปีกของว่าว โดยให้อยู่ห่างจากกระดงหลังทั้ง 2 ด้าน ประมาณ 9 เซนติเมตร 
          7.ร้อยเชือกระหว่างกระดงหลังกับปีกเพื่อร้อยเชือกทำเป็นขาเหยี่ยวอาชีพผู้รู้/ปราชญ์ ครู

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้

แหล่งที่มาของข้อมูล: นายอุบายศรี โคตรมงคล

คำช่วยค้นหา: ว่าว
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ที่อยู่
ที่อยู่: โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา
ตำบล: ทุ่งขนาน
อำเภอ: สอยดาว
จังหวัด: จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์: 22180
โทรศัพท์: 0850242679
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)