Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

สมยศ คำเวบุญ

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: สมยศ

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: คำเวบุญ

วันเกิดผู้รู้: 13 ก.ย. 01

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านหัตถกรรม

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: หัตถกรรม(ภาพศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุผสม)

รายละเอียด  ภาพศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุผสม เป็นภาพที่มีเอกลักษณ์ ไม่ซ้ำ ไม่เหมือนใคร และมีหนึ่งเดียวในโลก เป็นภาพที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติที่หาง่ายในท้องถิ่น อาทิเช่น ฟางข้าว ดอกหญ้า หญ้าไอยรา ผงขี้เลื่อย เป็นต้น ภาพส่วนใหญ่เป็นภาพเกี่ยวกับเอกลักษณ์ ประเพณี รวมทั้งการดำรงชีวิตของคนในอดีต
ภาพศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุผสมเป็นสินค้า OTOP ของบ้านดงยาง ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร และได้มีการวิจัยเกี่ยวกับเชื้อราในฟางข้าวร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 


อาชีพผู้รู้/ปราชญ์ เกษตรกร วิทยากรท้องถิ่น

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้

แหล่งที่มาของข้อมูล: สัมภาษณ์จากนายสมยศ คำเวบุญ

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ที่อยู่
ที่อยู่: 34 หมู่ 11
ตำบล: บากเรือ
อำเภอ: มหาชนะชัย
จังหวัด: ยโสธร
รหัสไปรษณีย์: 35130
โทรศัพท์: 0912740097
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)