Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

นายสมยศ คำเวบุญ

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: นายสมยศ

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: คำเวบุญ

วันเกิดผู้รู้: 13 ก.ย. 01

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านหัตถกรรม

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: ภาพศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุผสม

รายละเอียด

     นายสมยศ คำเวบุญเป็นประธานกลุ่มอนุรักษ์ไผ่งาม เป็นผู้ทำผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่าภาพศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุผสม ซึ่งเป็นสินค้า OTOP  ของบ้านดงยาง ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร วัสดุที่ใช้เป็นวัสดุจากธรรมชาติและหาง่ายในท้องถิ่น อาทิเช่น ฟางข้าว หญ้าไอยรา ผงขี้เลื่อย เปลือกไม้ ดอกหญ้า เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเชื้อราในฟางข้าวร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทำให้ภาพศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุผสมเป็นที่รู้จักกันอย่างเเพร่หลาย 
     ภาพศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุผสมแต่ละภาพล้วนแล้วเเต่มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำไม่เหมือนใครเเละมีหนึ่งเดียวในโลก  ภาพส่วนใหญ่เป็นภาพประดิษฐ์เกี่ยวกับสัญลักษณ์ ประเพณี รวมถึงการดำรงชีวิตของคนในอดีต
     ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอนุรักษณ์ไผ่งามเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หมู่บ้านดงยางได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ของการประกวดโครงการหมู่บ้านนวัตวิถี


อาชีพผู้รู้/ปราชญ์ เกษตรกร/วิทยากรท้องถิ่น

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้

แหล่งที่มาของข้อมูล: นายสมยศ คำเวบุญ

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ที่อยู่
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 34 หมู่ 11 บ้านดงยาง
ตำบล: บากเรือ
อำเภอ: มหาชนะชัย
จังหวัด: ยโสธร
รหัสไปรษณีย์: 35130
โทรศัพท์: 0912740097
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)