Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

นางละมุล แก้วตาล

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: นางละมุล

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: แก้วตาล

วันเกิดผู้รู้: -

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านเกษตรกรรม

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: โครงการโอ่งก๊าซชีวภาพด้วยมูลโค – กระบือ

รายละเอียด

ด้วยอุดมการณ์ที่ยึดมั่นในการเดินตาม “รอยเท้าพ่อ” มาตลอดของ นางละมุล ได้ดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ทั้ง กบ ไก่บ้าน ไก่ต๊อก เป็ดพันธ์บาร์บาร์รี่ เพื่อเป็นอาหารภายในครอบครัว หลังจากนั้นก็แบ่งปันไปยังเพื่อนบ้านใกล้เคียง

จากที่เธอเลี้ยงโคนมจนมีจำนวนขึ้น ปัญหาที่ตามมาคือ “มูลสัตว์” จำนวนมาก ที่ส่งกลิ่นเหม็น ทำให้สภาพแวดล้อมบริเวณบ้านดูไม่ดี จึงได้นำมูลโคมาทำเป็นแก๊สชีวภาพ โดยการใช้โอ่งใหญ่ 2,000 ลิตร จากวันนี้ภูมิปัญญาของเธอได้รับการยอมรับจนสามารถขึ้นทะเบียนองค์ความรู้ของกลุ่มบุคคลท้องถิ่น สาขาการผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อเดือนมกราคม 2551

วันนี้ เธอ ได้ร่วมกับ นายพลายงาม แก้วตาล” สองสามีภรรยาได้เป็นวิทยากรให้ความรู้ตามสถานที่ต่างๆ ในขณะที่บ้านของเธอกลายเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของกลุ่มบุคคลต่างๆ หลายสิบคณะ และผลจากความตั้งใจทำให้เธอได้รับการเชิดชูให้เป็นปราชญ์ชาวบ้านของ จ.สระแก้ว และยังได้รับรางวัล เกียรติบัตรอีกมากมายอาชีพผู้รู้/ปราชญ์ เกษตรกรรม

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้

ได้รับเลือกจากโครงการ "แทนคุณแผ่นดิน" 76 คนดี นำทาง ปี 2551 ของจังหวัดสระแก้ว

ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎวลัยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์สระแก้วแหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
นาง ละมุล แก้วตาล
ที่อยู่
ที่อยู่: เลขที่ 65 หมู่ 5
ตำบล: ซับมะกรูด
อำเภอ: คลองหาด
จังหวัด: สระแก้ว
รหัสไปรษณีย์:
โทรศัพท์:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)