Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

ลุงพี หึกขุนทด

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: ลุงพี

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: หึกขุนทด

วันเกิดผู้รู้: -

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านเกษตรกรรม

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: การทำงานเกษตรแบบผสมผสาน-เกษตรอินทรีย์

รายละเอียด

ลุงพี หึกขุนทด เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับเป้น “ปราชญ์ชุมชน” ของสระแก้ว  อายุ 62 ปี ที่ใคร ๆ เรียก “ลุงพี” เกษตรกรจากบ้านสองศรีเจริญ ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ลุงพีนั้นอดีตเป็นคนเมืองนนท์  แต่ภายหลังเลือกชีวิตบั้นปลายของตนเองโดยอยู่กับธรรมชาติอันสงบร่มรื่น ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง บนที่ดิน 80 ไร่ ที่ จ.สระแก้ว

หลังไปร่วมอบรมเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร ลุงพีก็ได้แนวคิด ได้ความรู้และนำมาใช้กับที่ดินของตนเอง ซึ่งเป็นที่ดินที่ติดกับฝายน้ำล้นสองศรีเจริญ ที่นับเป็นทำเลที่ดีพอสมควร
 
เริ่มต้นจากใช้ที่ดินทำนา 10 ไร่  และปลูกไม้ต่าง ๆ อาทิ ไผ่ ขนุน กระท้อน มะม่วง พุทรา ฝรั่ง มะขามเทศ และผักสวนครัวสารพัด เช่น ผักบุ้ง ผักกาด นอกจากนี้ยังแบ่งที่ดินทำกินให้กับคนยากไร้ที่มาพึ่งพาอีก 7 ครอบครัว แถมยังออกทุนให้กับบางครอบครัวด้วย ส่วนผลผลิตก็มีสัญญาใจว่าถ้าครอบครัวทำได้ 30 ถัง จะแบ่งให้ลุงพี 10 ถัง หรือหากใครได้ 60 ถัง ลุงพีจะได้ 20 ถัง และหากเป็นหน้าแล้งก็จะปลูกผักไปด้วย

ผักและผลไม้มีกินกันได้ทั้งปี  และยังได้มีการแบ่งที่เพาะเลี้ยงกบ-ปลาดุก ซึ่งลุงพีบอกว่า “ทุกวันนี้เรื่องกินไม่ต้องใช้เงินสักบาท” ส่วนเรื่องของใช้ส่วนตัวก็ใช้จ่ายเป็นเงินไม่มาก ไปอบรมที่ไหนเขาให้เสื้อผ้าของขวัญลุงพีก็นำมาใช้ กลุ่มแม่บ้านต่าง ๆ ก็ทำแชมพู ยาสีฟัน น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า มาให้ใช้ 
 
“การทำงานเกษตรแบบผสมผสานตรงนี้ เราทำเกษตรอินทรีย์ด้วย โดยทำปุ๋ยอินทรีย์จากหอยเชอรี่เอง ส่วนยาไล่แมลงก็ใช้น้ำส้มควันไม้ ซึ่งทำเองทั้งหมด ผลผลิตจากสวนของเราก็งดงาม ไม้ผลต่าง ๆ เราก็แจกเด็กแถวนี้กินฟรี เพราะไม่อยากให้เขามาลักกินขโมยกิน และส่วนตัวเคยเพาะหน่อไม้ฝรั่งส่งนอก เคยได้เงินวันละ 2,800 บาทมาแล้ว”
 
ทำเกษตรผสมผสาน โดยใช้เกษตรอินทรีย์ในช่วงแรก ๆ คนที่นี่มองว่าลุงพีบ้า เพราะส่วนใหญ่จะปลูกพืชเชิงเดี่ยวกัน อย่างมันสำปะหลัง ข้าวโพด โดยใช้สารเคมีเร่งการเจริญเติบโต ไล่แมลง และช่วงหลัง ๆ มีการปลูกยูคาลิปตัสซึ่งทำให้ดินแห้งแล้งมาก แต่ก็ไม่ได้มีใครสนใจ ต่างคนต่างทำกันไป

ทุกวันนี้ลุงพีเป็น 1 ในคณะกรรมการกองทุนผู้สูงอายุของศูนย์ฝึกเกษตรกรรมธรรมชาติ จ.สระแก้ว (บ้านดิน) ซึ่งเปิดอบรมเกษตรกรเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไปแล้ว 9 รุ่น หรือประมาณ 500 คน โดยลุงพีเป็น 1 ในวิทยากรอบรมหลักสูตร “การพัฒนาตนเองและเกษตรอินทรีย์” และปี 2551 นี้มีโครงการจะอบรมให้เกษตรกรอีกนับพันคน รวมถึงโครงการปลูกป่าที่โรงเรียนเขาน้อย เพื่อเป็นการสร้างนิสัยให้เด็กรักต้นไม้ด้วย
 
ปราชญ์ชุมชนรายนี้บอกว่า เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ เป็นการทำตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสามารถสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตในระยะยาว และยั่งยืน ขอให้เกษตรกรอย่าใจร้อน อย่าอยากรวยเร็ว ซึ่งจะสร้างผลเสียหายให้กับธรรมชาติมากกว่า และให้เชื่อมั่นได้เลยว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อนในระยะยาวได้อีกด้วย มาเริ่มต้นในวันนี้ก็ยังไม่สายเกินไป
 
“ภาคภูมิใจมากที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนรักบ้านเกิด และนักศึกษารักธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ซึ่งก็จะทำหน้าที่เป็นวิทยากรประจำฐานด้วย และจะพยายามสร้างคนในชุมชนที่เขาเป็นปราชญ์อยู่แล้ว ให้สามารถทำหน้าที่เป็นวิทยากรได้ด้วย” ...ลุงพี กล่าวถึงงานที่จะร่วมทำกับ “โพธิวิชชาลัย” ซึ่งบ้านของลุงพีนั้นเป็น 1 ในฐานปฏิบัติการเรียนรู้อาชีพผู้รู้/ปราชญ์ เกษตรกรรม

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้ จากแนวคิดจัดตั้ง “วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย” ขึ้นที่ ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เพื่อสร้างคนให้เข้าถึงหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานแก่คนไทย เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาแนวใหม่ที่ต้องการให้บัณฑิตรู้จักความพอเพียง และรวมถึงร่วมกันดูแลโลก-ดูแลสิ่งแวดล้อมนั้น คนในชุมชนก็มีส่วนร่วมอย่างสำคัญ
 
คนกลุ่มนี้คือ “ปราชญ์ชุมชน
    
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย” เพื่อการสร้างคนให้เข้าถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นการทำตั้งแต่ต้นทาง คือเริ่มจากศึกษาเล่าเรียน ซึ่งจะช่วยให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข รวมถึงสามารถช่วยแก้ไขวิกฤติการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นปัญหาในบ้านเมืองได้ คำว่า “โพธิวิชชาลัย” นั้นหมายถึง “สถานที่แห่งแสงสว่างที่จะสร้างพลังแห่งปัญญาอันยิ่งใหญ่” ซึ่งการดำเนินงานตามโครงการนี้เป็นไปโดยการมีส่วนร่วมในรูปแบบ “องค์กรเบญจภาคี” ได้แก่ ภาคราชการ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาคประชาชน

แหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ลุงพี หึกขุนทด
ที่อยู่
ที่อยู่: บ้านสองศรีเจริญ
ตำบล: หนองหว้า
อำเภอ: เขาฉกรรจ์
จังหวัด: สระแก้ว
รหัสไปรษณีย์:
โทรศัพท์:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)