Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

โปย เดือนกระโทก

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: โปย

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: เดือนกระโทก

วันเกิดผู้รู้: -

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านเกษตรกรรม

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: เกษตรอินทรีย์ วิทยากรเรื่อง “วิถีชาวนา”

รายละเอียด นี่ก็เป็นอีกหนึ่งปราชญ์ชุมชนสระแก้ว ปัจจุบันเป็นกรรมการกองทุนผู้สูงอายุของศูนย์ฝึกเกษตรกรรมธรรมชาติ จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นเพื่อนกับลุงพี และก็ได้เข้าร่วมงานกับโพธิวิชชาลัยด้วย
 
รายนี้เดิมพื้นเพเป็นชาวไร่โคราช ภายหลังย้ายมาอยู่สระแก้วจนวันนี้ก็กว่า 10 ปีแล้ว  และบนที่ดิน 10 ไร่ที่ทำกินในวันนี้ ทำไร่ถั่ว ทำนา เลี้ยงสัตว์  เป็นแบบเกษตรผสมผสาน และแบบเกษตรอินทรีย์
 
“ก่อนหน้าเคยใช้ยาฆ่าหญ้า พอเดินลงไปที่นามันจะคันมาก สารเคมีทำให้แข้งขาเปื่อย พอเดินผ่านที่นาคนอื่นที่ใช้ยาฆ่าหญ้าก็รู้สึกคันเหมือนกัน” เจ้าตัวเล่า
 
เมื่อราวปี 2544-45 โปยได้มีโอกาสไปอบรมเรื่องเกษตรอินทรีย์กับเครือข่ายประชาชนสระแก้ว และเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์ โดยไม่ใช้ยาฆ่าหญ้า ซึ่งเขาบอกว่า เกษตรอินทรีย์ทำให้อาหารการกินดีขึ้น ผักเก็บกินได้ไม่ต้องกลัวว่าจะมีสารพิษอะไร และผลผลิตต่อไร่มันก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ
 
ที่ศูนย์ฝึกเกษตรกรรมธรรมชาติ จ.สระแก้ว ปัจจุบันเขาเป็นวิทยากรเรื่อง “วิถีชาวนา” และเมื่อการก่อสร้างโพธิวิชชาลัยเสร็จสิ้นแล้วก็จะไปตั้งศูนย์วิถีชาวนา มีโรงสีโบราณ ทอผ้า จักสาน และจะบรรยายให้นักศึกษา ซึ่งเขาบอกว่ารู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้มีโอกาสถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังไม่ลืมวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม  
 
“และรู้สึกซาบซึ้งในพระเมตตาของในหลวง ทรงสอนเรื่องเกษตรอินทรีย์ ทำให้ไม่ต้องใช้สารเคมี เศษใบไม้ใบหญ้าก็ทำเป็นปุ๋ยได้ เลี้ยงสัตว์ก็เอามูลมาหมัก ทำกากน้ำตาลก็ปลูกอ้อยไว้เองสักสามสี่กอ ทำให้ประหยัดได้มาก ทำให้รู้ว่าการเลิกใช้สารเคมีนั้นเราไม่ต้องลงทุนอะไรมาก และเรื่องกำไรมันเป็นผลพลอยได้ เพราะเราไม่ได้ลงทุนอะไร อย่าไปคิดว่าได้มากได้น้อย” โปยกล่าว

อาชีพผู้รู้/ปราชญ์ เกษตรกร

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้ จากแนวคิดจัดตั้ง “วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย” ขึ้นที่ ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เพื่อสร้างคนให้เข้าถึงหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานแก่คนไทย เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาแนวใหม่ที่ต้องการให้บัณฑิตรู้จักความพอเพียง และรวมถึงร่วมกันดูแลโลก-ดูแลสิ่งแวดล้อมนั้น คนในชุมชนก็มีส่วนร่วมอย่างสำคัญ
 
คนกลุ่มนี้คือ “ปราชญ์ชุมชน
    
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย” เพื่อการสร้างคนให้เข้าถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นการทำตั้งแต่ต้นทาง คือเริ่มจากศึกษาเล่าเรียน ซึ่งจะช่วยให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข รวมถึงสามารถช่วยแก้ไขวิกฤติการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นปัญหาในบ้านเมืองได้ คำว่า “โพธิวิชชาลัย” นั้นหมายถึง “สถานที่แห่งแสงสว่างที่จะสร้างพลังแห่งปัญญาอันยิ่งใหญ่” ซึ่งการดำเนินงานตามโครงการนี้เป็นไปโดยการมีส่วนร่วมในรูปแบบ “องค์กรเบญจภาคี” ได้แก่ ภาคราชการ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาคประชาชน

แหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
โปย เดือนกระโทก
ที่อยู่
ที่อยู่: บ้านไทรงาม
ตำบล: พระเพลิง
อำเภอ: เขาฉกรรจ์
จังหวัด: สระแก้ว
รหัสไปรษณีย์:
โทรศัพท์:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)