Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

อ๋อย ศรีวิจารณ์

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: อ๋อย

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: ศรีวิจารณ์

วันเกิดผู้รู้: -

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านเกษตรกรรม

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: ทำเกษตรผสมผสานด้วยเกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริแบบเต็มพื้นที่, วิทยากรเรื่อง “คนมีน้ำยา”

รายละเอียด เกษตรกรบ้านหนองโสน ต.หนองม่วง อ.โคกสูง บอกว่า บนพื้นที่ 70 ไร่ อาศัยอยู่กัน 4 ครอบครัว ทำเกษตรผสมผสานด้วยเกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริแบบเต็มพื้นที่ โดยแบ่งที่ทำนา 5 ไร่ไว้กิน นอกจากนี้ ก็ปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เช่น ใช้ไม้ (ไม้สัก ไม้เต็ง ไม้รัง ประดู่ ฯลฯ) ใช้ผล และใช้ฟืน โดยเฉพาะไม้ใช้ผล ปลูกผลไม้แทบทุกชนิดที่กินได้ พืชสวนครัวทุก อย่าง ไม้ดอก เลี้ยงหมูหลุม ไก่หลุม เลี้ยงปลาในคลอง และเลี้ยงกบคอนโด ซึ่งทำมานานกว่า 2 ปีแล้ว 
 
ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์นั้น อ๋อยได้มาจากการอบรมที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านมาบเอื้อง จ.ชลบุรี และศูนย์ปุ๋ยจุลินทรีย์ที่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ซึ่งสอนการทำปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยหมัก
 
“ทำแล้วลดรายจ่าย ทุ่นเงินที่ซื้อสารเคมีได้เยอะ เช่นเก็บพวกสะเดามาทำฮอร์โมนกำจัดแมลงเอง ประหยัดมาก  บางวันใช้เงิน 20 บาท ซื้อของเท่าที่จำเป็นจริง ๆ เพราะของกินทุกอย่างอยู่ในสวนเรา ของใช้ประจำวัน สบู่เหลว แชมพู น้ำยาซักผ้า น้ำยาล้างจาน ก็ทำใช้เองได้ทุกอย่าง”
  
อ๋อยบอกอีกว่า เปลี่ยนมาใช้เกษตรอินทรีย์แล้วทำให้เงินเหลือหยอดกระปุกได้มาก และร่างกายก็ไม่ต้องมีโรคภัย รู้สึกซาบซึ้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาก ท่านทรงเป็นห่วงประชาชนจริง ๆ ที่ทรงแนะนำให้ทำเช่นนี้  ซึ่งต่อให้ปุ๋ย สารเคมี  ยาฆ่าแมลง แพงแค่ไหนก็ไม่ต้องกังวล ตั้งใจแล้วว่าจะทำเกษตรอินทรีย์ไปตลอด
 
ส่วนงานที่ศูนย์ฝึกเกษตรกรรมธรรมชาติ จ.สระแก้ว อ๋อยเป็นวิทยากรเรื่อง “คนมีน้ำยา” อบรมเรื่องการทำน้ำยาปลอดสารเคมีที่ใช้ประจำวัน นอกจากนี้ที่สวนที่บ้านก็จะเป็น 1 ในฐานการเรียนรู้ของโพธิวิชชาลัย    
 
“ดีใจมากที่ได้มีส่วนร่วมตรงนี้ โพธิวิชชาลัยจะช่วยให้ลูกหลานของคนแถวนี้ไม่ต้องไปเรียนไกล ๆ และถ้าลูกโตขึ้นก็ตั้งใจจะส่งลูกเรียนที่นี่ด้วย” อ๋อยกล่าว


อาชีพผู้รู้/ปราชญ์ เกษตรกร

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้
จากแนวคิดจัดตั้ง “วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย” ขึ้นที่ ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เพื่อสร้างคนให้เข้าถึงหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานแก่คนไทย เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาแนวใหม่ที่ต้องการให้บัณฑิตรู้จักความพอเพียง และรวมถึงร่วมกันดูแลโลก-ดูแลสิ่งแวดล้อมนั้น คนในชุมชนก็มีส่วนร่วมอย่างสำคัญ
 
คนกลุ่มนี้คือ “ปราชญ์ชุมชน
    
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย” เพื่อการสร้างคนให้เข้าถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นการทำตั้งแต่ต้นทาง คือเริ่มจากศึกษาเล่าเรียน ซึ่งจะช่วยให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข รวมถึงสามารถช่วยแก้ไขวิกฤติการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นปัญหาในบ้านเมืองได้ คำว่า “โพธิวิชชาลัย” นั้นหมายถึง “สถานที่แห่งแสงสว่างที่จะสร้างพลังแห่งปัญญาอันยิ่งใหญ่” ซึ่งการดำเนินงานตามโครงการนี้เป็นไปโดยการมีส่วนร่วมในรูปแบบ “องค์กรเบญจภาคี” ได้แก่ ภาคราชการ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาคประชาชน


แหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
อ๋อย ศรีวิจารณ์
ที่อยู่
ที่อยู่: บ้านหนองโสน
ตำบล: หนองม่วง
อำเภอ: โคกสูง
จังหวัด: สระแก้ว
รหัสไปรษณีย์:
โทรศัพท์:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)