Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

สุเวช คำเดชะ

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: สุเวช

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: คำเดชะ

วันเกิดผู้รู้: -

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านเกษตรกรรม

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: ทำเกษตรอินทรีย์, วิทยากรบรรยายเรื่อง “การทำปุ๋ยจากธรรมชาติ”

รายละเอียด

ปราชญ์ชุมชนรุ่นใหม่ สุเวช คำเดชะ วัย 41 ปี เกษตรกรบ้านหนองนกเขา ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว ที่เปลี่ยนที่ดินที่ใช้ทำนา 2 ไร่เศษ มาทำเกษตรอินทรีย์ได้ประมาณ 2 ปี โดยได้รับความรู้นี้มาจากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ จ.สระแก้ว (บ้านดิน) 
  
“เมื่อก่อนทำนาใช้สารเคมี พอทำนาเสร็จ ขายข้าวได้เงินก็ต้องใช้หนี้ค่าปุ๋ย ค่ายา แทบไม่เหลือ เมื่อลองมาเปลี่ยนทำแบบเกษตรอินทรีย์บ้าง ทำแบบธรรม ชาติไม่ได้ใช้สูตรอะไร ใช้มูลวัว มูลควาย ธรรมดา ๆ ใส่เข้าไป หญ้าก็ขึ้นเยอะ และเมื่อเข้าไปอบรมกับศูนย์ฯเรื่องเกษตรอินทรีย์แล้วกลับมาทำ ปรากฏว่าอะไร ๆ ก็ได้ผลดีกว่าเก่า ก็เลยเปลี่ยนเลย และเข้าไปทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ด้วย”
 
สุเวชเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การทำปุ๋ยจากธรรมชาติ” อาทิ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยหมูหลุม โดยที่ปีหน้าจะรับอบรมให้กับเกษตรกรที่สนใจอีกนับ 10 รุ่น เป็นจำนวนนับพันคน
 
เหตุที่ได้ศึกษาและอบรมเกษตรอินทรีย์  สุเวชบอกว่า เพราะเห็นว่าลงทุนไม่มาก ซึ่งการทำนาปกติและการทำเกษตรอินทรีย์ให้ผลผลิตที่ต่างกันมาก คือเกษตรอินทรีย์ไม่มีค่าใช้จ่าย เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วถ้าไม่ขายก็มีข้าวกิน ถ้าขายก็มีเงินเหลือเก็บ ส่วนถ้าใช้สารเคมี ทำนาเสร็จแล้วขายข้าวก็ต้องไปจ่ายหนี้ แทบไม่เหลือ
 
กับงานที่โพธิวิชชาลัย เบื้องต้นสุเวชคงจะทำหน้าที่เป็นกองหนุนอยู่ด้านหลัง เพราะยังติดงานทำนาและงานประจำที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ จ.สระแก้วด้วย อย่างไรก็ตาม เขาบอกว่ารู้สึกดีมาก ๆ ที่มีวิทยาลัยที่เปิดสอนเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” แบบเป็นเรื่องเป็นราว มาตั้งที่ จ.สระแก้ว
 
“รู้สึกดีใจมาก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงชาวนา โดยเฉพาะได้พระราชทานคำแนะนำที่ดีต่าง ๆ ให้พวกเรามากมาย” สุเวชกล่าวอาชีพผู้รู้/ปราชญ์ เกษตรกร

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้
จากแนวคิดจัดตั้ง “วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย” ขึ้นที่ ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เพื่อสร้างคนให้เข้าถึงหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานแก่คนไทย เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาแนวใหม่ที่ต้องการให้บัณฑิตรู้จักความพอเพียง และรวมถึงร่วมกันดูแลโลก-ดูแลสิ่งแวดล้อมนั้น คนในชุมชนก็มีส่วนร่วมอย่างสำคัญ
 
คนกลุ่มนี้คือ “ปราชญ์ชุมชน
    
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย” เพื่อการสร้างคนให้เข้าถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นการทำตั้งแต่ต้นทาง คือเริ่มจากศึกษาเล่าเรียน ซึ่งจะช่วยให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข รวมถึงสามารถช่วยแก้ไขวิกฤติการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นปัญหาในบ้านเมืองได้ คำว่า “โพธิวิชชาลัย” นั้นหมายถึง “สถานที่แห่งแสงสว่างที่จะสร้างพลังแห่งปัญญาอันยิ่งใหญ่” ซึ่งการดำเนินงานตามโครงการนี้เป็นไปโดยการมีส่วนร่วมในรูปแบบ “องค์กรเบญจภาคี” ได้แก่ ภาคราชการ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาคประชาชน


แหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
สุเวช คำเดชะ
ที่อยู่
ที่อยู่: บ้านหนองนกเขา
ตำบล: ท่าเกษม
อำเภอ: เมืองสระแก้ว
จังหวัด: สระแก้ว
รหัสไปรษณีย์:
โทรศัพท์:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)