Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

นางสาวโสภา กาฬภักดี

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: นางสาวโสภา

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: กาฬภักดี

วันเกิดผู้รู้: 23 มี.ค. 16

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ยังไม่ได้ระบุ

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: การถักแห

รายละเอียด แหเป็นเครื่องมือหาปลาประเภทหนึ่ง แหเป็นงานฝีมือที่ต้องใช้สมาธิในการจัดทำ

อาชีพผู้รู้/ปราชญ์ ครู

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้

การถักแห

(๑) นำด้ายขนาดด้ายว่าว

(๒) นำไปพันม้วนในใจ เพื่อไว้ถักเป็นขั้นตอน

(๓) ถักทอแหตามขนาดที่ต้องการ ๔ นิ้ว , ๖ นิ้ว

(๔) การถักทอจะต้องมีสมาธิในการทำงาน มิฉะนั้นจะต้องเสียเวลามารื้อถักใหม่แหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
การถักแห
การนำด้ายม้วนใส่ใจ
ด้ายที่ถูกม้วนเก็บใส่ใจ
ที่อยู่
ที่อยู่: 199 ม.1
ตำบล: หนองกระทุ่ม
อำเภอ: เดิมบางนางบวช
จังหวัด: สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์: 72120
โทรศัพท์: 0870690617
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)