arpaporn saytongsuk
Province: อุดรธานี
School: โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
My Groups Groups
All Groups
ข้อมูลกลุ่ม 1,253 รายการ
  ชื่อกลุ่ม สมาชิก วันที่
ลูกหว้า NWP
1 2 มิ.ย. 62
bkp perfect
1 1 มิ.ย. 62
ดอยม่อนล้านผืนป่ากับความหลากหลายของพืชพรรณ
3 31 พ.ค. 62
VeryGoodGang
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
1 29 พ.ค. 62
Wannabe gang
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
3 26 พ.ค. 62
Egotistic
7 16 พ.ค. 62
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
3 6 พ.ค. 62
โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
1 29 เม.ย. 62
SKP NEW GANG
4 9 เม.ย. 62
โรงเรียน องครักษ์
1 1 เม.ย. 62
กลุ่มเด็กรักษ์ทุ่ง
2 27 มี.ค. 62
กลุ่มโรงเรียนาสีนวนพิทยาสรรค์
สร้างขึ้นเพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้านชีวภาพในโรงเรียน
1 18 ม.ค 61
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
1 9 เม.ย. 60
เกลือกก มรดกบ้านดุง
ชื่อโครงการ เกลือกกมรดกบ้านดุง ผู้รับผิดชอบโครงการ นักเรียนแกนนำ V – Spirit ยุวอาสา ครูที่ปรึกษา 1. นางสาวณัฐพัชร์ วิบูลโชติหิรัญ 2. นางศุภร ไชยขันธ์ ระยะเวลาดำเนินการ 1 มิถุนายน 25
1 15 มิ.ย. 59
มะเขือ
สรรพคุณของมะเขือเปราะ ที่ประเทศอินเดียจะใช้น้ำต้มจากผลมะเขือเปราะเป็นยารักษาโรคเบาหวาน (ผล)[1] ผลใช้เป็นยาลดไข้ (ผล)[1] ใช้เป็นยาแก้ไข้พิษร้อน กระทุ้งพิษไข้ ใช้เป็นยาขับน้ำชื้น (ไม่ระบุแน่ชัดว่าใช้
1 14 ธ.ค. 58
       
Back1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 84 Next
Most View
Dashboard
Hits 2,548,194
Members 57,949
Plants 149,843
animals 70,082
Experts 10,209
Products 8,692
Ecotourism 6,621
Groups 1,237