Knowledge
Tools

Knowledge

ธนาคารปูม้า-ปลาหมึก หาดเจ้าสำราญ

ธนาคารปูม้าหาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี ก่อตั้งมาหลายปี สามารถปล่อยลูกปูม้าลงทะเล ปัจจุบันเพิ่มการพัฒนาเป็นธนาคารลูกหมึกกล้วย ปล่อยลูกปูม้า ลูกหมึกกล้วย กลับคืนสู่ท้องทะเลมากกว่า 30-40 ล้านตัว เพื่อเป็นแหล่งอาชีพแก่ชาวประมงหาดเจ้าสำราญอย่างยั่งยืนในอนาคต

การจัดตั้ง ธนาคารปูม้าเป็นนวัตกรรมและภูมิปัญญาในการฟื้นฟูทรัพยากรปูม้าให้กับท้องทะเลไทยที่ก่อประโยชน์แก่ธรรมชาติและเศรษฐกิจประมงอย่างมหาศาล โครงการ ธนาคารปูม้าหาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรีนับเป็นการคงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลให้คงอยู่คู่ทะเลไทยอย่างยั่งยืน

ชาวประมงเรือเล็กที่จับปูม้าในแต่ละวันจะนำแม่ปูม้าที่มีไข่แก่ติดหน้าท้องมาฝากไว้ในถังอนุบาลที่จัดทำขึ้นแบบส่วนรวม เรียกว่าธนาคารปูม้า อย่างที่ชุมชนหาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี มีปูม้าเข้ามาทุกวัน เมื่อนำแม่ปูม้ามาเขี่ยไข่ออกจากหน้าท้องแล้วจึงนำแม่ปูไปขาย ส่วนไข่ก็รอให้ฟักตัว จากนั้นนำมาอนุบาล เมื่อแข็งแรงเต็มที่ก็นำไปปล่อยลงทะเลให้เจริญเติบโตต่อไป

ที่ผ่านมาการจัดทำ ธนาคารปูม้าเป็นหนึ่งในกิจกรรมของกรมประมง ที่ใช้แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรประมงให้ชุมชนมีส่วนร่วมฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลมาตั้งแต่ปี 2550 การเริ่มต้นของธนาคารปูม้าหาดเจ้าสำราญ และแหลมผักเบี้ย จะมีสะดุดบ้าง แต่ในที่สุดก็ประสบความสำเร็จจากการมีส่วนร่วมของชุมชน ใช้เวลาเพียง 4-5 ปี สามารถปล่อยลูกปูม้า และลูกหมึกกล้วยลงทะเลได้มากกว่า 30-40 ล้านตัว ขณะที่ประเทศญี่ปุ่นต้องใช้เวลาดำเนินการในแบบเดียวกันถึง 20-30 ปี

การจัดตั้งธนาคารปูม้าในพื้นที่แห่งนี้เห็นผลได้อย่างรวดเร็ว เพราะชุมชนเข้มแข็ง แต่ละวันมีปูม้าขึ้นสู่ฝั่งเป็นอาหารของผู้คน ชาวประมงที่อาศัยอยู่ชายฝั่งต่างได้รับประโยชน์ ชุมชนยืนได้ด้วยขาตนเอง และที่สำคัญปูม้าจะมีอยู่ทุกหน้าบ้านในท้องทะเลของหาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี.-สำนักข่าวไทย

 

ที่มา :  สำนักข่าวไทยอัพเดตเมื่อ 9 ก.ค. 58
จำนวนผู้อ่าน 200 คน

Most View
Dashboard
Hits 2,548,194
Members 57,949
Plants 149,843
animals 70,082
Experts 10,209
Products 8,692
Ecotourism 6,621
Groups 1,237