Knowledge
Tools

Knowledge

สมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน ชื่อหอยชนิดใหม่ของโลก "หอยบุษราคัม" ค้นพบโดยนักวิจัยจุฬาฯ

สมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน ชื่อหอยชนิดใหม่ของโลก "หอยบุษราคัม" ค้นพบโดยนักวิจัยจุฬาฯ

เมื่อวันที่ 9 กันยายน ที่คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายสมศักดิ์ ปัญหา  อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ในฐานะหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยซิสเทมาติกส์ของสัตว์ พร้อมด้วย นายสุพจน์ หารหนองบัว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ, นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมล  ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  แถลงข่าว "หอยต้นไม้ชนิดใหม่ของโลก" ซึ่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อ "หอยบุษราคัม"

ทั้งนี้ นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ในปีพ.ศ. 2558 คณะนักวิจัยได้ค้นพบหอยต้นไม้สวยงามชนิดใหม่ของโลกถึง 2 ชนิด ชนิดแรกจากเกาะกระ จ.นครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ หน่วยงานสงครามพิเศษทางเรือ กองทัพเรือและกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้เก็บตัวอย่างหอยต้นไม้มาตั่งแต่ปี พ.ศ. 2543 และได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีว่า "หอยบุษราคัม" และมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Amphidromus principalis Sutcharit & panha, 201 โดยภาษาละติน "principalis" มีความหมายว่า "of the princess" ซึ่งหมายถึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ด้วยลักษณะของเปลือกหอย มีลักษณะสีเหลืองแวววาว เปรียบดั่งพลอยบุษราคัมและมีสีลำตัวเป็นสีขาวนวล อาศัยอยู่บนต้นไม้  มีสารที่เป็นประโยชน์ต่อการบำรุงผิวพรรณที่ละเอียดอ่อน มีศักยภาพไปสู่อุตสาหกรรมเวชสำอางได้ และเป็นทรัพยากรสำคัญและมีคุณค่าแก่การอนุรักษ์

นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า หอยชนิดที่ 2 ที่ค้นพบ คือ หอยต้นไม้ชนิด "หอยนกเหลืองแม่สอด" หรือ หอยนกขมิ้นขอบวงน้ำตาล  Amphidromus  globonevilli  Sutcharit & panha , 2015 ค้นพบที่อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก หอยชนิดนี้อาศัยอยู่ในป่าดิบแล้ง มีเปลือกเป็นสีเหลือง มีแถบสีน้ำตาลอยู่ตามรอยเวียนของเปลือกรองสุดท้ายและวงสุดท้าย ซึ่งลำตัวมีสีขาวนวลถึงสีครีม ไม่มีลวดลาย และบริโภคไลเคนหรือตะไคร่ที่ขึ้นอยู่บนเปลือกไม้เป็นหลัก 

 

ทั้งนี้ หอยทั้ง 2 ชนิดที่ค้นพบนี้ เป็นทรัพยากรชีวภาพที่ใช้เป็นดัชนีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้และได้เห็นถึงธรรมชาติของหอยอันเป็นปรากฏการณ์ที่นำไปสู่ดัชนีการอนุรักษ์ป่าการนำไปใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและเป็นการเพิ่มมูลค่าสู่อุตสาหกรรมความงาม โดยเฉพาะการค้นพบ "หอยบุษราคัม" กลายเป็นทรัพยากรทางพันธุกรรมที่สำคัญและนำไปสู่การอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าอันจำเพาะ ซึ่งการค้นพบหอยทั้งสองชนิดนี้ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ  "ZooKeys  2015 "  นอกจากนั้นจะมีการวางแผนริเริ่มโครงการทำฟาร์มหอยทากซึ่งเป็นฟาร์มกึ่งธรรมชาติโดยจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้และเป็นสถานแห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับหอยทากกว่าร้อยชนิดซึ่งโครงการนี้จะเปิดในนามของSiamSnail 

ที่มา : มติชน ออนไลน์ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558

 


อัพเดตเมื่อ 11 ก.ย. 58
จำนวนผู้อ่าน 623 คน

Most View
Dashboard
Hits 2,548,194
Members 57,949
Plants 149,843
animals 70,082
Experts 10,209
Products 8,692
Ecotourism 6,621
Groups 1,237