Knowledge
Tools

Knowledge

BAMBUSA “ไผ่ ไม้สารพันประโยชน์”ไผ่ เป็นพืชที่ใครๆ ก็รู้จัก ด้วยลักษณะใบเรียวแหลม โคนใบป้านหรือเกือบกลม แตกต่างจากใบของพืชชนิดอื่นอย่างเห็นได้ชัด ทำให้เป็นที่จดจำได้ง่ายและรู้กันดีว่านี้คือ ใบของต้นไผ่ ไผ่มีชื่อสามัญว่า Bambusa Bamos และมีชื่อวงศ์ว่า Gramineae ส่วนชื่อพื้นเมืองอื่นๆ ที่ชาวบ้านเรียกกันก็มีหลากหลาย เช่น ภาคกลาง หรือทั่วไปเรียกไผ่ป่าหรือไผ่หนาม ภาคเหนือเรียก ชางหนาม กาญจนบุรีเรียก ไผ่รวก ส่วนกระเหรี่ยงเรียก วาคะยู แต่ถ้าเป็นแถวเขมร สุรินทร์ จะเรียกว่า ระไช

การกระจายพันธุ์ของไผ่สามารถเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติ และจากการเพาะปลูก หากเกิดเองตามธรรมชาติจะมีการกระจายกว้างขวางอยู่ในบริเวณโซนร้อนของเอเซีย ส่วนใหญ่พบในป่าของอินเดีย บังคลาเทศ ศรีลังกา พม่า เวียดนาม ลาว เขมร มาเลเซีย และไทย ซึ่งในประเทศไทยกระจายขึ้นทั่วไปตามริมห้วย ริมแม่น้ำ ในบริเวณที่ชุ่มชื่น ส่วนการขยายพันธุ์และการปลูก ที่นิยมทำกันมากคือ การปักชำข้อ และการเพาะเมล็ด สิ่งแวดล้อมที่เหมาะต่อการเติบโตของไผ่ได้ดี จะต้องมีความชื้นสูง มีดินร่วนปนทราย สามารถระบายน้ำได้ดี ดังนั้นระยะเวลาที่เหมาะต่อการปลูกไผ่ คือ ช่วงฤดูฝน เนื่องจากไผ่เป็นพืชที่ต้องการน้ำมาก ทำให้ไผ่เจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี

เมื่อเริ่มปลูกไผ่ในระยะแรกต้นไผ่จะยังไม่โตมากนัก แต่จะแตกกิ่งก้านและใบเพื่อสะสมอาหาร เมื่อสะสมอาหารได้อย่างเพียงพอแล้ว และมีสภาพแวดล้อมที่เพียบพร้อมเหมาะสม หน่ออ่อนก็จะแตกตาจากเหง้าใต้ดิน แต่ยังมีขนาดเล็กกว่าขนาดปกติของไผ่ชนิดนั้น ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 3-4 ปี จึงจะตัดหน่อได้ เมื่อไผ่เจริญเติบโตเป็นกอเต็มที่แล้ว ก็จะแตกหน่อใหม่ทุกปี ช่วงเวลาระหว่างรอหน่อ พื้นที่ว่างอาจปลูกพืชชนิดอื่นแซม เพื่อเพิ่มรายได้ เช่น ฟัก, แฟง, มันเทศ, พริก, มะเขือ และพืชตระกูลถั่วต่างๆ ซึ่งยังให้ประโยชน์ในการเพิ่มธาตุอาหารในดินได้ด้วย และเมื่อไผ่โตเต็มที่ทำให้ส่วนร่มครึ้ม เหมาะสำหรับปลูกไม้ประเภทต้นเตี้ยที่ขึ้นได้ดีในที่ร่ม เช่น กระชาย หรืออาจปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ๆ เช่น สมุนไพรจำพวกเร่ว และกระวาน หรืออาจปลูกควบไปกับไม้ผลอื่นๆ เช่น ขนุน กระท้อน และส้มโอ

DID YOU KNOW :
ไผ่ ให้ประโยชน์ได้ตั้งแต่หน่อที่อยู่ใต้ดินที่เรียกกันว่า หน่อไม้ ใช้สำหรับนำมาปรุงเป็นอาหารได้หลากหลายเมนู ลำต้นซึ่งให้ความแข็งแรงทนทาน สามารถนำมาทำประโยชน์เป็นวัสดุในการทำสิ่งปลูกสร้าง ทำเฟอร์นิเจอร์และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ส่วนใบที่คิดว่าไร้ประโยชน์ยังกลายเป็นอาหารอันโอชะของเจ้าหมีแพนด้าได้อีกด้วยนะ

 

แหล่งข้อมูล : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)อัพเดตเมื่อ 8 เม.ย. 59
จำนวนผู้อ่าน 513 คน

Most View
Dashboard
Hits 2,548,194
Members 57,949
Plants 149,843
animals 70,082
Experts 10,209
Products 8,692
Ecotourism 6,621
Groups 1,237