Knowledge
Tools

Knowledge

ความจริงเรื่อง Clean Food


Q : จริงๆ แล้วอาหารคลีน คืออะไร ?
A : อ้างถึงในหนังสือ ‘The Eat-Clean Diet’ ที่เขียนโดย Tosca Reno บอกไว้ว่า หลักการของ The Eat-Clean Diet คือรูปแบบการใช้ชีวิตที่ต้องออกกำลังกายอย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ และไม่ต่ำกว่า 30 นาทีต่อครั้ง ร่วมกับการกินอาหาร ที่ผ่านการปรุงแต่งน้อยที่สุด ดื่มน้ำเปล่า 2-3 ลิตรต่อวัน กินอาหารครั้งละน้อยๆ เป็นมื้อเล็กๆ และต้องไม่ลืมมื้อเช้า เน้นอาหารจากธรรมชาติเพื่อให้ได้รับสารอาหารสูงสุด เช่น ผักผลไม้สด, ธัญพืชไม่ขัดสี, เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน, ผลิตภัณฑ์จากนมไขมันต่ำหรือไม่มีไขมัน หลีกเลี่ยงอาหารที่ผ่านการขัดสี, อาหารที่มีวัตถุกันเสีย, อาหารปรุงแต่ง และ ไขมันอิ่มตัว

Q : กินคลีนอย่างไร ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ?

A : การกินคลีนเป็นการกินอาหารที่ดีกับสุขภาพ ร่วมกับการออกกำลังกายโดยไม่จำเป็นต้องคำนวณแคลอรี แต่จะต้องควบคุมปริมาณที่กินต่อมื้อ โดยกินมื้อเล็กๆ ได้ 6 มื้อต่อวัน ซึ่งอาจเป็นเรื่องยากหากเรายังคงซื้ออาหารจากร้านทั่วไป ส่วนใหญ่คนที่ทำได้ จึงต้องทำอาหารเอง โดยสามารถเตรียมในช่วงเย็น และแบ่งเก็บไว้ในตู้เย็นสำหรับมื้อเช้าได้ แต่คงไม่เหมาะที่จะทำทีเดียวแล้วเก็บไว้กินทั้งสัปดาห์ เพราะหลักการของอาหารคลีน คือ ต้องกินสด ใหม่ เน้นความเป็นธรรมชาติ

Q : เมื่อกินคลีน ควรงดขนมทุกชนิดหรือไม่ ?
A : จริงๆ แล้ว การกินคลีนสามารถกินขนมได้ เช่น ดาร์คชอคโกแลต 1 ชิ้น หรือแอลกอฮอล์ 1 แก้วต่อสัปดาห์ ส่วนขนมเบเกอรี่ทั้งหลาย ต้องมีการปรับเปลี่ยนส่วนผสม เช่น น้ำผึ้งแทนน้ำตาล ใช้น้ำมันพืชแทนเนย ใช้ถั่วหรือธัญพืชบดแทนแป้ง และถ้าต้องใช้แป้งต้องเป็นแป้งไม่ขัดสี ใช้ผงโกโก้หรือดาร์คชอคโกแลต ที่สำคัญขนาดต่อชิ้นของขนมต้องไม่ใหญ่จนเกินไป

ที่มา: http://www.lisaguru.com/


อัพเดตเมื่อ 17 มิ.ย. 59
จำนวนผู้อ่าน 199 คน

Most View
Dashboard
Hits 2,548,194
Members 57,949
Plants 149,843
animals 70,082
Experts 10,209
Products 8,692
Ecotourism 6,621
Groups 1,237