Knowledge
Tools

Knowledge

48 เพลงพระราชนิพนธ์ ในหลวง รัชกาลที่ 9


 เพลงพระราชนิพนธ์ ในหลวง รัชกาลที่ 9 กับพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี จนได้รับยกย่องเป็นอัครศิลปิน 

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงสร้างสรรค์และพระราชทานของขวัญอันยิ่งใหญ่หลากหลายด้านให้กับปวงชนชาวไทย ซึ่งพระองค์ท่านนั้นทรงมีพระอัจฉริยภาพอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการถ่ายภาพ, พระปรีชาสามารถด้านกีฬา, ด้านการช่าง, ด้านจิตรกรรม และด้านอื่น ๆ อีกมากมาย และแน่นอนว่าพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีของพระองค์ท่านนั้น เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ปวงชนชาวไทยจดจำไว้ในหัวใจไม่รู้ลืม 

          โดยบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองเพลงตั้งแต่ยังทรงเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราช รวมบทเพลงพระราชนิพนธ์ ทั้งสิ้น 48 เพลง ทั้งเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองด้วยพระองค์เอง และเพลงที่พระราชนิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ผู้ที่พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้แต่งคำร้องประกอบเพลงพระราชนิพนธ์มีหลายท่าน ซึ่งในยุคแรกนั้น หลังจากที่พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองและคำร้องสมบูรณ์แล้ว จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ครูเอื้อ สุนทรสนาน นำไปบรรเลงในวงดนตรีกรมโฆษณาการ หรือวงสุนทราภรณ์ เพื่อให้แพร่หลายทั่วไป จนเป็นที่นิยมในหมู่ชาวไทยและชาวต่างชาติ
 อย่างไรก็ดี ในระยะหลัง พระองค์มีพระราชกรณียกิจมากมาย ทำให้พระองค์ไม่มีเวลาที่จะทรงพระราชนิพนธ์เพลงใหม่ ๆ ออกมา ซึ่งเพลงสุดท้ายที่ทรงพระราชนิพนธ์นั้นคือเพลง "เมนูไข่" พระราชนิพนธ์เนื้อร้องโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเป็นของขวัญวันพระราชสมภพครบ 72 พรรษา แด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อ พ.ศ. 2538

เพลงพระราชนิพนธ์ ทั้ง 48 บทเพลง มีดังนี้

          - แสงเทียน (Candlelight Blues)
          - ยามเย็น (Love at Sundown)
          - สายฝน (Falling Rain)
          - ใกล้รุ่ง (Near Dawn)
          - ชะตาชีวิต (H.M. Blues)
          - ดวงใจกับความรัก (Never Mind the Hungry Men's Blues)
          - มาร์ชราชวัลลภ (Royal Guards March)
          - อาทิตย์อับแสง (Blue Day)
          - เทวาพาคู่ฝัน (Dream of Love Dream of You)
          - คำหวาน (Sweet Words)
          - มหาจุฬาลงกรณ์ (Maha Chulalongkorn)
          - แก้วตาขวัญใจ (Lovelight in My Heart)
          - พรปีใหม่
          - รักคืนเรือน (Love Over Again)
          - ยามค่ำ (Twilight)
          - ยิ้มสู้ (Smiles)
          - มาร์ชธงไชยเฉลิมพล (The Colours March)
          - เมื่อโสมส่อง (I Never Dream)
          - ลมหนาว (Love in Spring)
          - ศุกร์สัญลักษณ์ (Friday Night Rag)
          - Oh I say
          - Can't You Ever See
          - Lay Kram Goes Dixie
          - ค่ำแล้ว (Lullaby)
          - สายลม (I Think of You)
          - ไกลกังวล (When), เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย
          - แสงเดือน (Magic Beams)
          - ฝัน (Somewhere Somehow), เพลินภูพิงค์
          - มาร์ชราชนาวิกโยธิน (Royal Marines March)
          - ภิรมย์รัก (A Love Story)
          - Nature Waltz
          - The Hunter
          - Kinari Waltz
          - แผ่นดินของเรา (Alexandra)
          - พระมหามงคล
          - ยูงทอง
          - ในดวงใจนิรันดร์ (Still on My Mind)
          - เตือนใจ (Old-Fashioned Melody)
          - ไร้เดือน (No Moon), ไร้จันทร์
          - เกาะในฝัน (Dream Island)
          - แว่ว (Echo)
          - เกษตรศาสตร์
          - ความฝันอันสูงสุด (The Impossible Dream)
          - เราสู้
          - เรา-เหล่าราบ ๒๑ (We-Infantry Regiment 21)
          - Blues for Uthit
          - รัก
          - เมนูไข่

ที่มา : http://hilight.kapook.com/view/143404


อัพเดตเมื่อ 7 พ.ย. 59
จำนวนผู้อ่าน 786 คน

Most View
Dashboard
Hits 2,548,194
Members 57,949
Plants 149,843
animals 70,082
Experts 10,209
Products 8,692
Ecotourism 6,621
Groups 1,237