Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จำนวน 6,633 รายการ
Back Next
เลาลีรีสอร์ท View
 ตั้งอยู่ในหุบเขาวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย บนเนื่อที่หลายพันไร่ เป็นผืนป่าบริสุทธิ์แหล่งสุดท้ายของภาคเหนือ ซึ่งชาวไทยภูเขาอยู่ร่วมกันด้วยบรรยากาศแบบท้องถิ่นดั้งเดิม ชาวไทยภูเขาเหล่านี้ประ
หมู่บ้านวาวี View
ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มี 25 หมู่บ้าน เป็นตำบลวาวีที่มีราษฎรหลายชนเผ่าเข้ามาอาศัย มีการตั้งถิ่นฐานเมื่อประมาณปี พ.ศ.2460 แต่เดิมบ้านวาวีมีชื่อเดิมว่า บ้านหวะวี เป็นภาษามูเซอร์ แปลว่าป่า
วนอุทยานดอยกาดผี View
วนอุทยานดอยกาดผี ตั้งอยู่บริเวณบ้านห้วยชมภู ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งซ้ายและแม่กกฝั่งขวา ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่ประมาณ 6,250
ดอยช้าง View
บ้านดอยช้าง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180 เดิมเป็นที่อยู่ของชาวเขาเผ่าม้ง ปี พ.ศ. ๒๔๕๘ ชนเผ่าลีซอได้อพยพเข้ามาตั้งเป็นหมู่บ้านดอยช้าง ปี พ.ศ.๒๕๒๖ ชนเผ่าอาข่าได้เข้ามาอา
วนอุทยานดอยกาดผี View
 วนอุทยานดอยกาดผี ตั้งอยู่บริเวณบ้านห้วยชมภู ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งซ้ายและแม่กกฝั่งขวา ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่ป
เที่ยวบางกระเจ้า ปั่นจักรยานสูดโอโซน View
หากใครโหยหาพื้นที่สีเขียว ชอบปั่นจักรยานชมวิวผ่อนคลายแบบที่ไม่ต้องเดินทางไปไหนไกล  แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นสวรรค์ของนักปั่นอีกแห่งหนึ่งที่ไม่ไกลจากกรุงเทพ แวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์จนกลา
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน เพื่อการท่อ View
จากลักษณะทางภูมิประเทศที่เป็นชายฝั่งทะเล ชลบุรีจึงเป็นจังหวัดหนึ่งซึ่งในอดีตเคยมีพื้นที่ป่าชายเลนมากแห่งหนึ่งของประเทศไทย แต่ปัจจุบันแทบจะไม่หลงเหลือให้เห็นมากนัก เนื่องจากถูกทำลายจากคนที่อยู่อาศ
อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด View
เขาสามร้อยยอด เป็นชื่อที่มีตำนานเล่าว่า พื้นที่แถบนี้เคยเป็นทะเล มีหมู่เกาะน้อยใหญ่เรียงรายกัน ครั้งหนึ่งเคยมีเรือสำเภาจีนแล่นผ่านมาประสบลมพายุรุนแรงจนเรือใกล้อับปาง จึงแวะหลบภัยเข้ามาตามร่องน้ำด้านทิ
ล่องเรือชมธรรมชาติ ป่าชายเลนคลองโคน View
ล่องเรือชมธรรมชาติ ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน คลองโคน จ.สมุทรสงคราม (คู่หูเดินทาง)         วันนี้เพื่อนร่วมทางขอเชิญชวนคุณผู้อ่าน ไปเที่ยวชมธรรมชาติของป่าชายเลนแบบใกล้ชิด ณ ศูนย
วัดใหญ่ชัยมงคล View
เจดีย์ชัยมงคลอนุสรณ์แห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ ่ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงรบชนะ มังกะยอชวาพระมหาอุปราชของหงษาวดี ที่ต.หนองสาหร่าย จ.สุพรรณบุรีในครั้งนั้นพม่าได้ยกทัพเข้ามาในขอบขันฑสีมา สมเด็จพระนเรศวรฯ และ
พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย View
พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย เป็นพระอนุสาวรีย์ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระสุริโยทัย วีรสตรีไทยสมัยอยุธยา ตั้งอยู่ที่บริเวณทุ่งมะขามหย่อง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จั
วัดท่าการ้อง View
วัดท่าการ้อง เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทางทิศตะวันตกของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ท่ามกลางชุมชนอิสลาม 2 หมู่บ้าน คือ บ้านท่ากับบ้านการ้อง อันเป็นวัดพุทธศาสนาที่อยู่ท่ามกล
วัดใหญ่ชัยมงคล View
วัดใหญ่ชัยมงคล   ถือว่าเป็นวัดมีความสำคัญทางประวัติศาตร์มากที่สุดและเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สุดวัดหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงเป็นธรรมดาที่จะพบเห็นนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทา
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศตำบลห้วยแร้ง View
การท่องเที่ยวห้วยแร้ง มีลักษณะที่เป็นชีวิตในชนบทอยู่ในสวนผลไม้ และตามริมคลอง นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงความเป็นธรรมชาติแหล่งที่อยู่ของสัตว์มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีคลองที่มีน้ำใสสะอาดมองเห็นปลาหลากหล
บ้านหม้อ View
 บ้านหม้อเป็นหมู่บ้านซึ่งห่างจากตัวจังหวัดมหาสารคาม ประมาณ 5 กิโลเมตร มีราษฎรอาศัยอยู่ประมาณ 160 ครอบครัว ชาวบ้านมีอาชีพหลักคือ การทำนา และเป็นชาวบ้านที่อพยพหนีความแห้งแล้งทุรกันดารของท้องถิ่นจาก
บ้านแพง View
เป็นหมู่บ้านที่มีอาชีพการทอเสื่อกก เป็นอาชีพเสริมอีกอาชีพหนึ่ง ในช่วงยามว่างจากการทำนาของชาวบ้านแพง ชาวบ้านจะมีเครื่องทอเสื่อกกกันแทบทุกบ้าน เสื่อกกนั้นทอไม่ยากและวัตถุดิบหาได้จากธรรมชาติเพราะต้นกกจะเ
บ้านหนองเขื่อนช้าง View
สำหรับประวัติหมู่บ้านนั้นบ้านหนองเขื่อนช้าง เป็นหมู่บ้านตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เมื่อประมาณปี พ.ศ.2230 โดยประชาชนที่อพยพมาจากบ้านเมืองหงส์เมืองทองจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเดิมดินแดนนี้เป็น
วนอุทยานโกสัมพี View
ประวัติวนอุทยานโกสัมพี          เดิมพื้นที่วนอุทยานโกสัมพี เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ (ดอนมเหศักดิ์) ตั้งอยู่บ้านคุ้มกลาง ตำบลหัวขวาง ในเขตเทศบาล ตำบลหัวขวาง
วัดลุ่ม (มหาชัยชุมพล) View
วัดลุ่มมหาชัยชุมพล เดิมชื่อวัดลุ่มมหาชัยชุมภูพล ตั้งอยู่เลขที่ 019 ถ.ตากสินมหาราช ในเขตเทศบาลนคร อ.เมือง จ.ระยอง ประวัติความเป็นมาไม่มีผู้ใดทราบว่าสร้างขึ้นเมื่อใด หรือใครเป็นผู้สร้าง แต่สันนิษฐานว่า
กู่สันตรัตน์ View
กู่สันตรัตน์เป็นโบราณสถานที่มีลักษณะแบบขอม เป็นสถานที่ ที่เรียกว่าอโรคยาศาล หรือโรงพยาบาล ตั้งอยู่ที่ตำบล กู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ห่างจากที่ว่าการอำเภอนาดูน มาทางทิศตะวันออก เฉียงเหนื
พระธาตุนาดูนจังหวัดมหาสารคาม View
พุทธมณฑลแห่งอีสาน ตั้งอยู่ที่บ้านนาดูน เขตอำเภอนาดูน เป็นเขตที่มีการขุดพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต เพราะบริเวณนี้ได้เคยเป็นที่ตั้งของนครจำปาศรีมาก่อน โบราณวัตถ
- สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม View
ภูมิปัญญาของคนในสมัยก่อนสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเกื้อกูล รู้จักใช้ประโยชน์จากสิ่งรอบตัวที่มีอยู่ ตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายและชัดเจนคงหนีไม่พ้น พืชผักสมุนไพร ที่เรานำมาใช้ประกอบอาหาร รวมถึงใช้เป็
บ่อเลี้ยงผำ View
บ่อเลี้ยงผำ มีการเลี้ยงผำไว้ในบ่อน้ำ มีการเลี้ยงไก่ไว้บนบ่อเลี้ยงผำเพื่อให้มูลของไก่เป็นอาหารของผำ 
แปลงนาสาธิตของโรงสีข้าวพระราชทาน View
แปลงนาสาธิตของโรงสีข้าวพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่สามารถผลิตได้ในท้องถิ่น กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่านได้ดำเนินการจัดทำโครงการนำร่อ
โรงสีข้าวพระรานทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบร View
จังหวัดน่านเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อยู่หลายโครงการ โดยเฉพาะในอำเภอบ่อเกลือและอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล ชาวบ้านยังม
เกาะเสม็ด View
. เกาะเสม็ด เป็นเกาะในตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของระยอง ที่ได้รับความนิยมทั้งจากชาวไทยและต่างประเทศ
วัดหนองเลา View
ประวัติวัดหนองเลา วัดหนองเลา ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของบ้านหนองเลา หมู่9 ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2428 โดยชาวบ้านหนองเลาและหลวงปู่พัน ธมฺธโร เจ้าคณะหมวดอำเภอวา
พิพิธภัณฑ์สงครามเชิงสะพานข้ามแม่น้ำแคว View
พิพิธภัณฑ์สงครามเชิงสะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นสถานที่เก็บรักษาสิ่งที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง อันได้แก่ อาวุธ ยุทโธปกรณ์ต่างๆ โครงกระดูกของเชลยศึกสงคราม และภาพถ่ายเหตุ
Back1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 222 Next
Most View
Dashboard
Hits 2,548,194
Members 57,949
Plants 149,843
animals 70,082
Experts 10,209
Products 8,692
Ecotourism 6,621
Groups 1,237