Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จำนวน 6,880 รายการ
Back Next
- สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม View
ภูมิปัญญาของคนในสมัยก่อนสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเกื้อกูล รู้จักใช้ประโยชน์จากสิ่งรอบตัวที่มีอยู่ ตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายและชัดเจนคงหนีไม่พ้น พืชผักสมุนไพร ที่เรานำมาใช้ประกอบอาหาร รวมถึงใช้เป็
บ่อเลี้ยงผำ View
บ่อเลี้ยงผำ มีการเลี้ยงผำไว้ในบ่อน้ำ มีการเลี้ยงไก่ไว้บนบ่อเลี้ยงผำเพื่อให้มูลของไก่เป็นอาหารของผำ 
แปลงนาสาธิตของโรงสีข้าวพระราชทาน View
แปลงนาสาธิตของโรงสีข้าวพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่สามารถผลิตได้ในท้องถิ่น กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่านได้ดำเนินการจัดทำโครงการนำร่อ
โรงสีข้าวพระรานทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบร View
จังหวัดน่านเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อยู่หลายโครงการ โดยเฉพาะในอำเภอบ่อเกลือและอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล ชาวบ้านยังม
เกาะเสม็ด View
. เกาะเสม็ด เป็นเกาะในตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของระยอง ที่ได้รับความนิยมทั้งจากชาวไทยและต่างประเทศ
วัดหนองเลา View
ประวัติวัดหนองเลา วัดหนองเลา ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของบ้านหนองเลา หมู่9 ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2428 โดยชาวบ้านหนองเลาและหลวงปู่พัน ธมฺธโร เจ้าคณะหมวดอำเภอวา
พิพิธภัณฑ์สงครามเชิงสะพานข้ามแม่น้ำแคว View
พิพิธภัณฑ์สงครามเชิงสะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นสถานที่เก็บรักษาสิ่งที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง อันได้แก่ อาวุธ ยุทโธปกรณ์ต่างๆ โครงกระดูกของเชลยศึกสงคราม และภาพถ่ายเหตุ
สวนสาธารณะชุมชนหนองปึ๋ง View
หนองปึ๋งในอดีต ปึ๋ง ตามความหมายของคนล้านนา หมายถึงเศษซากวัชพืช จ้าพวกหญ้าและไม้น้้าขนาดเล็ก ที่สะสมกันเป็นชั้นหนา ลอยอยู่หน้าผิวน้้า “หนองปึ๋ง” จึงมีที่มาจากหนองน้้าที่มีปึ๋งจ้านวนมากและหนาสะสมกันเป็
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ถ้ำสิงห์ View
ภาพเขียนสีถ้ำสิงห์ เป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจของจังหวัดอุดรธานี อยู่ในเขตพื้นที่ ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่อยากสัมผัสธรรมชาติในสถานที่ท่องเ
ป่าชายเลนคลองปากเบน View
อยู่บริเวณ ม.8 ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรังสภาพบริเวณนี้เป็นบริเวณที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ มาพัฒนาสถานที่นี้อยู่บ่อยครั้ง มีการทำปุ๋ยชีวภาพหรือ ก้อนEM ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้มีความอุดมสมบ
แหลมโตนด View
แหลมโตนด เกาะลันตา (Laem Tanod Ko Lanta Krabi) ตั้งอยู่บนปลายสุดทางทิศใต้ของเกาะลันตาใหญ่ อยู่ภายใต้พื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาและเป็นสถานที่ตั้งของตัว ที่ทำการอุทยานฯ บริเวณนี้เป็นรอยต
Boon Rawd Farm ไร่บุญรอด (สิงห์ปาร์ค) View
ไร่บุญรอด หรือสิงห์ปาร์ค เชียงราย เป็นไร่ของบริษัท บุญรอด ผู้ผลิตเบียร์สิงห์ เส้นทางเดียวกับวัดร่องขุน อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สวยงาม ภายในไร่บุญรอดมีการจัดแต่งสวนดอกไม
หอนาฬิกา จังหวัดเชียงราย View
หอนาฬิกานี้ ใช้เวลาเตรียมการและก่อสร้างนานกว่า 5 ปี เริ่มเปิดอย่างเป็นทางการ วันที่ 12 สิงหาเฉลิมพระชนมพรรษาองค์พระราชินี ประจำปี 2551ในเขตเทศบาลนครเชียงรายมีหอนาฬิกาตั้งอยู่ 2 จุดโดยจุดแรกมีการเคลื่อ
วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย View
ประวัติวัดพระแก้ว วัดพระแก้ว แต่เดิมชื่อวัดป่าเยี้ยะ(ป่าไผ่) เมื่อ พ.ศ. ๑๙๗๗ (ค.ศ.๑๔๓๔) ฟ้าผ่าพระเจดีย์จึงได้พบพระแก้วมรกต (ปัจจุบันประดิษฐาน ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง) ชาวเมืองเชียงรา
โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ View
อำเภอเกาะลันตาเป็นอำเภอที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและยังมีงานหัตกรรม ที่มีความสวยงาม คือเครื่องจักสานเตยปาหนัน ซึ่งโรงเรียนคลองยางนำมาจัดการเรียนการสอนและผู้ที่สนใจเรื่องเครื่องจักสานเตยปาหนันสามา
หาดบากันเตียง View
หาดบากันเตียง มีหาดทรายที่ขาวละเอียดและน้ำทะเลสวยใสราวมรกต ทำให้หาด บากันเตียง เป็นหาดที่นักท่องเที่ยวผู้นิยมความสงบชอบมาเยือน จุดเด่นของหาากันเตียงคือ ความเป็นป่าเขาของอุทยานฯโอบล้อม ชายหาดไว้รอบ ครา
หาดคลองนิน View
หาดคลองนินทางลงหาดสาธารธอยู่ตรง  สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ (เกาะลันตา)  นี่เองจ้า  เม็ดทรายหาดคลองนินหยาบปนกรวดเล็กน้อยนะ  แต่เวลาลงน้ำหนักแล้วรู้สึกเหมือนกำลังโดดดูดยวบยุบลงไปอย่าง
แหลมโตนด เกาะลันตา View
 แหลมโตนด ตั้งอยู่บน เกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่ เป็นที่ตั้งที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา และเป็นที่ตั้งของประภาคารสีขาว ที่มีไว้สำหรับให้สัญญาณไฟแก่นักเดินเรือยามคํ่าคืน ทั้งยังเป็นสั
อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย View
อยู่ที่ห้าแยกพ่อขุน พ่อขุนเม็งรายเป็นกษัตริย์องค์ที่ 25 แห่งราชวงศ์ลัวะจังคราช เป็นโอรสของพญาลาวเม็ง และพระนางเทพคำขยาย หรือพระนางอั้วมิ่งจอมเมือง ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ แรม 9 ค่ำ เดือนอ้าย ปีกุน พุทธ
เสาสะดือเมืองเชียงราย View
เป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของการก่อตั้งชุมชนและเมือง สำหรับจังหวัดเชียงรายจะเรียกเสาหลักเมืองว่าเสาสะดือเมือง  เสาสะดือเมืองเชียงรายแห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2530 ป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณา
ถนนคนเดินเชียงราย หรือ “กาดเจียงฮายรำลึก” View
ถนนคนเดินเชียงราย หรือ กาดเจียงฮายรำลึก จะมีทุกวันเสาร์ บริเวณถนนธนาลัยสุดสาย ใจกลางเมืองเชียงราย ถนนคนเดินที่นี่ถือว่าคึกคักสุดๆ เพราะเต็มไปด้วยสินค้าแฮนด์เมด มีของตกแต่งบ้าน ของพื้นเมือง กลุ่มผู้
วัดบ้านหนองสะไน View
วัดหนองสะไน เป็นวัดขนาดกลาง ตั้งอยู่ที่บ้านหนองสะไน ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร บริเวณวัดเต็มไปด้วยพรรณไม้ชนิดต่างๆบรรยากาศร่มลื่นเหมาะสำหรับไปนั่งพักผ่อนหย่อนใจ บริเวณกว้างสวยงามดังภาพ
น้ำตกขุนกรณ์ View
น้ำตกขุนกรณ์เป็นสถานที่เหมาะแก่การพักผ่อน สามารถมากับเพื่อนเพราะสงบและมีธรรมชาติอยู่รอบๆทำให้ร่มรื่น
กู่สันตรัตน์ View
 กู่สันตรัตน์ตั้งอยู่ที่ตำบลกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอนาดูน  ไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 4 กิโลเมตร สร้างด้วยศิลาแลงเป็นศิลปะขอมแบบ บายน มีรูปลักษณะปร
วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง View
ประวัติวัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง สร้างขึ้นพร้อมกันกับ "พระธาตุนารายณ์เจงเวง" หรือ "อรดีมายานารายณ์เจงเวง" โดยชื่อนี้ตั้งชื่อตามผู้สร้างโดยกลุ่มสตรีของพระนางนาเวงแห่งเมืองหนองหานหลวงมีการแข่งขันกลุ่มบุรุ
อุทยานบัวหนองหานเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร View
ประวัติความเป็นมา : อุทยานบัว สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2553 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมบัวพันธุ์ต่างๆ และรองรับการประชุมวิชาการบัวนานาชาติปี พ.ศ.2553 ที่จัดขึ้นที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นอกจากนี้ย
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ View
บ่อน้ำศักดิ์สิทธ์ หรือหนองดูน ตั้งอยู่บริเวณที่ลุ่มกลางนาของนายก้าน ปัจจัยโก ราษฎร์บ้านหนองโง้ง หมู่ที่ 2 ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคามอยู่ห่างจากที่ตั้งอำเภอนาดุนไปทางทิศเหนือ ประมาณ 3 กิโลเม
Back1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 230 Next
Most View
Dashboard
Hits 2,548,194
Members 57,949
Plants 149,843
animals 70,082
Experts 10,209
Products 8,692
Ecotourism 6,621
Groups 1,237