Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จำนวน 6,880 รายการ
Back Next
พระธาตุนาดูน View
พุทธมณฑลแห่งอีสาน ตั้งอยู่ที่บ้านนาดูน เขตอำเภอนาดูน เป็นเขตที่มีการขุดพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต เพราะบริเวณนี้ได้เคยเป็นที่ตั้งของนครจำปาศรีมาก่อน โบราณวัตถ
วัดอุดมธรรมวนาราม View
เป็นวัดป่าที่มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ รกชัฏมีเถาวัลย์พันเกี่ยวมากมายและยังเต็มไปด้วยสัตว์ป่าและนกหลายชนิด โดยเฉพาะนกเค้าแมวและนกฮูกส่งเสียงร้องทั้งกลางวันกลางคืน และมีเสียงไก่ป่าที่โก่งคอขันให้ผู้ที่มาป
วัดป่าค้อน้อย View
วัดป่าค้อน้อย ตั้งอยู่ที่บ้านค้อน้อย เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕ วัดนี้มีฐานะเป็นสำนักสงฆ์ มีศาสนสมบัติของวัดที่สำคัญและมีหลักฐาน
อ่างเก็บน้ำ ห้วยกะเฌอ View
เป็น อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก  มีภูเขารอบล้อมมีอากาศสดชื่น น่าท่องเที่ยว มีต้นไม้ที่งดงาม 
อ่างเก็บนำ้ห้วยกะเฌอ View
เป็นอ่างเก็บนำ้ขนากกลาง อยู่ระหว่างภูเขาสูง มีต้นไม้สูงนานาชนิด เต็มไปด้วยหญ้าเขียวชะอุ่ม ช่วงเวลาพระอาทิตย์ตกจะมีความสวยงามมาก ยามกลางคืนมีอากาศที่เย็นสบาย นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม
อ่างเก็บน้ำห้วยกะเฌอ View
เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ล้อมด้วยภูเขา เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติภูพานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ มจ.จักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์ องคมนตรีและอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้ว
ผานางเมิน View
ทางเดินเท้าจากที่ทำการอุทยานฯ สองข้างทางจะเป็นป่าพรวงไปตลอดถึงริมหน้าผา ซึ่งเป็นลาดหินทอดยาวหันหน้าไปทางทิศตะวันตกมองเห็นธรรมชาติเบื้องล่างได้อย่างชัดเจน สวยงาม ส่วนด้านล่างเห็นหน้าผามีทางเดินไปลานสาว
เหวหำหด View
มีต้นไม้สวยภูเขาสวยน่าท่องเที่ยวเป็นผาที่มีความสวยมาก และมีความชันมาก อากาศ สดชื่น เย็นสบายใครมาเที่ยวแล้วจะติดใจ
พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ View
พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ตั้งอยู่ริมทางหลวงสายสกลนคร-กาฬสินธุ์ หมายเลข 213 บริเวณกิโลเมตรที่ 14 ห่างจากตัวเมืองสกลนครประมาณ 16 กิโลเมตร      พื้นที่บริเวณพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ เมื่อแร
วัดป่าภูริทัตตถิราวาส หรือวัดป่าบ้านหนองผือ View
วัดป่าภูริทัตตถิราวาส หรือวัดป่าบ้านหนองผือเป็นวัดที่หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต รักที่สุดเป็นที่เดียวในโลกที่ท่านพำนักอยู่ถึง ๕ พรรษาท่านรักในน้ำใจของชาวบ้านที่นี้ วัดอยู่หลังเขาภูพานเป็นวัดสุดท้ายที่หลวงป
อ่างเก็บน้ำบ้านผักคำภู View
สร้างขึ้น เพื่อเก็บน้ำสำหรับการใช้ในหลากหลายจุดประสงค์ อ่างเก็บน้ำถูกสร้างขึ้นจากคอนกรีต ดิน หิน สิงที่อยู่รอบๆ แม่น้ำหรือลำธาร เพื่อเป็นเขื่อนที่แข็งแรง เมื่อเขื่อนสร้างเสร็จสมบูร
หาดมโนภิรมย์ View
หาดมโนภิรมย์ เป็นอีกสถานที่หนึ้งที่มีนักท่องเที่ยวมาคลายร้อนเยอะ เป็นที่ๆน่าไปเที่ยว ไปเล่นน้ำ ไปกินของอร่อยๆ เป็นที่เที่ยวที่ผู้ใดไม่เคยเห็นอาจจะพลาดไปเลยก็ได้
หาดแห่ View
หาดแห่ เป็นเกาะกลางลำแม่น้ำโขง เป็นสถานที่ๆน่าเที่ยวมากในฤดูร้อน เป็นเกาะที่ไม่เล็กและไม่ใหณ่มากเท่าไร แต่เป็นที่ๆนักท่องเที่ยวนิยมไปพักผ่อนคลายร้อนที่หนึ่งในจังหวัดนครพนม หรือเป็นสถานที่ยอดฮิดกันในหม
แก่งคับพวง View
แก่งคับพวงเป็นแก่งหินในลำแม่น้ำโขง
วัดสองคอน View
ป็นโบสถ์คริสต์สร้างแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ที่มีความสวยงามและใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีงานบุญราศีวัดสองคอน จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติบุญราศี มรณสักขีทั้ง 7 ท่าน ที่ได้พลีชีพเพื่อยืนยัน
วัดนิคม View
วัดนิคมเป็นวัดที่ก่อตั้งมานานเป็นวัดที่รมรื่นสามารถเปนที่ปฏิบัติธรรม
แก่งกะเบา View
ลักษณะเด่นของแก่งกะเบา คือ มีแก่งหินและโขดหินที่ขวางกั้นแม่น้ำโขง สายน้ำโขงที่ไหลมาจะมากระทบกับแก่งหินและมีการกัดเซาะทำให้เกิดรูปร่างที่สวยงาม ในบางที่จะเป็นลักษณะเหมือนกับหลุมลึกบางที่ก็จะเป็นลักษณะเ
วัดนิคมเกษตร View
วัดนิคมเกษตร เป็นวัดที่ร่วมโครงการลานบุญลานปัญญา ของอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร เป็นสถานที่ปฏิบัตธรรมแห่งที่ ๙ ของจังหวัดมุกดาหาร มีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมสำคัญทางพร
ฝายน้ำล้นบ้านหนองสะไน View
ฝาย เป็นโครงสร้างทางชลประทานมีลักษณะเป็นเขื่อนน้ำล้นใช้สำหรับการเปลี่ยนขนาดและรูปแบบการไหลของแม่น้ำ ประโยชน์ของฝายมักจะถูกใช้ในการป้องกันน้ำท่วม เก็บน้ำบริเวณต้นน้ำ และบริหารทรัพยากรน้ำเมื่อ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรศูนย์อินแปง View
ศูนย์อินแปง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน ที่มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง มีสมาชิกเครือข่าย ๘๔ หมู่บ้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวกะเลิงที่อยู่รอบๆ ภูพาน มี
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน View
ทำเกี่ยวกับ การเพาะปลูกเห็ดนางฟ้าเพื่อพัฒนาชาวบ้านให้มีความรู้เกี่ยวกับเห็ดนางฟ้า และหารายได้ให้กับตัวเอง
เขื่อนน้ำพุง View
เขื่อนน้ำพุง เป็นโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จเป็นแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสามารถ ผลิตกระแสไฟฟ้าสนองความต้องการของประชาชนในเขตจังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม ได้เป็นอย่างดีเขื่
อุทยานแห่งชาติภูพาน View
อุทยานแห่งชาติภูพาน ปัจจุบันมีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอพรรณานิคม อำเภอเมือง อำเภอกุดบาก อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร อำเภอสมเด็จ อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วยป่าที่อุดมสมบูรณ์และมีธรรมชาติที
ชุมชนบ้านนาขาม ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง View
ภาพข่าวจากหนังสิอพิมพ์สยามรัฐhttp://www.siamrath.co.th/web/?q=node/43049
วัดป่าภูริทัตตถิราวาส หรือวัดป่าบ้านหนองผือ View
วัดป่าภูริทัตตถิราวาส หรือวัดป่าบ้านหนองผือเป็นวัดที่หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต รักที่สุดเป็นที่เดียวในโลกที่ท่านพำนักอยู่ถึง ๕ พรรษาท่านรักในน้ำใจของชาวบ้านที่นี้ วัดอยู่หลังเขาภูพานเป็นวัดสุดท้ายที่หลวงป
พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ View
     พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ตั้งอยู่ริมทางหลวงสายสกลนคร-กาฬสินธุ์ หมายเลข 213 บริเวณกิโลเมตรที่ 14 ห่างจากตัวเมืองสกลนครประมาณ 16 กิโลเมตร      พื้นที่บริเวณพระตำหนักภูพ
วัดป่าโคกดินแดง (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม) View
วัดป่าโคกดินแดง ตั้งอยู่บ้านเหล่าอีหมัน ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม เป็นวัดปฏิบัติเจริญสติแบบเคลื่อนไหว สายหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ และสถานที่พักผ่อนทางจิตใจมีการปฎิบัติธรรมปฏิบัติกรรมฐานเพื่อ
ป่าดูนลำพัน View
ประวัติความเป็นมา ได้มีการค้นพบปูน้ำจืดซึ่งมีสีสันสวยงามชนิดใหม่ของโลกในปี พ.ศ. 2536 ในพื้นที่ป่าดูนลำพัน ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม  ภายหลังได้ขอพระราชทานชื่อว่า "ปูทูล
ดอกทานตะวัน อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ อำเภอนาเชือก จังหวั View
ดอกทานตะวันสีเหลืองสว่าง การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ อาณาจักร: Plantae หมวด: Magnoliophyta ชั้น: Magnoliopsida อันดับ: Asterales วงศ์: Asteraceae เผ่า: Heliantheae สก
Most View
Dashboard
Hits 2,548,194
Members 57,949
Plants 149,843
animals 70,082
Experts 10,209
Products 8,692
Ecotourism 6,621
Groups 1,237